KARRIERE

Venstre vil lovfeste forskerfrihet

VIKTIG: - At forskere fritt kan uttrykke seg, er ett av basisfundamentene i samfunnet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
VIKTIG: - At forskere fritt kan uttrykke seg, er ett av basisfundamentene i samfunnet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Bilde: Ståle Andersen
6. des. 2010 - 07:25

– Det som har kommet fram, er kjempealvorlig. At forskere fritt kan uttrykke seg, er ett av basisfundamentene i samfunnet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Mange forsøkt styrt

I en serie artikler i Aftenposten har forskere ved ulike institusjoner fortalt om det de opplever som forsøk på styring av oppdrag utført for offentlige etater. En undersøkelse som Forskerforbundet står bak, viser at hvert tredje forskningsinstitutt sier de er blitt forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere.

– Dette handler i bunn og grunn om Stortinget kan ha tillit til konklusjoner og faktagrunnlag i det regjeringen presenterer for oss, sier Venstre-lederen.

Lovendring

I vår fikk Venstre stortingsflertallet med seg på et representantforslag om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere som jobber utenfor universitets- og høyskolesektoren.

Kunnskapsdepartementet arbeider nå med oppfølgingen av dette forslaget, og ser blant annet på hvordan Forskningsrådets vilkår for tilskudd kan benyttes i denne forbindelse. Men dette er neppe nok, mener Venstre.

– Sett i lys av den siste tids avsløringer er vi ikke betrygget av det arbeidet som nå gjøres. Vi må vurdere å lovfeste forskerfriheten for dem som jobber i frie og uavhengige institusjoner, sier Skei Grande.

Universitets- og høyskoleloven sikrer forskerne ved utdanningsinstitusjonene akademisk frihet, men den omfatter ikke dem som jobber i frie og uavhengige forskningsinstitusjoner.

– Den akademiske friheten for forskere i instituttsektoren må tydeliggjøres, og om nødvendig forankres i lov, heter det i en uttalelse som landsstyret i Venstre vedtok søndag.

– Øke bevilgningene

Forskningsminister Tora Aasland (SV) har etter Aftenpostens avsløringer funnet det nødvendig å understreke overfor øvrige departementer at standardkontrakten for oppdragsforskning bør benyttes, og Venstre legger til grunn at dette nå er gjeldende praksis for alle deler av offentlig sektor.

Partiet finner særlig grunn til å sikre forskerfriheten fordi oppdragsforskningen er så viktig for inntjeningen ved frittstående institutter.

– Basisbevilgningene er for små, og det må vi gjøre noe med. Vedvarende underfinansiering vil på sikt utgjøre den største trusselen mot akademisk frihet, sier Skei Grande.

Venstre krever nå at Stortinget blir informert om hvilke strakstiltak Aasland har igangsatt, at det nedsettes et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan forskerfriheten best kan sikres og at finansieringen av forskningssektoren blir bedre. (©NTB)

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.