ARBEIDSLIV

Vellykket yrkesmesse i Telemark

Et slikt arrangement ble første gang forsøkt i forbindelse med Telemark Fylkes Handelsstevne i fjor, og resultatet var så positivt at det ga støtet til å arrangere en bredt anlagt, selvstendig messe i år.

Kontakt med næringslivet

I arbeidet med hensyn til elevenes yrkesvalg som foregår i ungdomsskolene og i de videregående skolene, anses kontakten mellom skole og næringsliv som meget viktig. Formålet med messen var derfor å gi elever, lærere og foreldre anledning til å komme i kontakt med næringslivets representanter og samtidig få se og ikke minst å prøve biter av yrkene i praksis. Det ble i invitasjonen til “utstillerne” presisert at dette skulle være en yrkesmesse, altså ikke en utdanningsmesse.

Om kvelden den 1. november var foreldre og elever i 10. klasse invitert til “foreldrekveld”. Her holdt administrerende direktør Morten Andresen, Cardiac AS foredrag med tittel: “En problemelev og hans skjebne i en verden av muligheter”.

På messens siste dag ble det arrangert et dagsseminar på Høyers Hotell i Skien, hvor professor Tom Tiller fra Universitetet i Tromsø rettet et kritisk søkelys på forholdet skole/næringsliv. Deltagere på dette seminaret var rådgivere, lærere, rektorer og næringslivsfolk.

Stor betydning

Messen hadde i alt 24 stands. NIF og NITO Telemark avdeling var sammen med Høgskolen i Telemark representert på Stand 16 “Tekniske Ingeniøryrker”. For NIF og NITO deltok medlemmer fra styret i Seniorgruppen i Telemark. Arne O. Karlsen, NITO og Gretha Dyrendal fra NIFs distriktskontor Telemark/Vestfold var koordinatorer for deltagerne på standen. Fra Høgskolen i Telemark deltok koordinerende undervisningsleder v/avdeling for Teknologiske Fag, Ragnar Moland med flere.

Effekten av denne messen er trolig vanskelig å måle, men vi har det bestemte inntrykk at denne form for yrkesorientering for skoleungdom så absolutt har stor betydning. Hvis den brede kontakten vi føler vi fikk med elevene vil resultere i at flere søker ingeniørutdanning, så har vårt bidrag til messen absolutt vært betydningsfullt.

NITO Telemark avdeling

NIFs distriktskontor Telemark/Vestfold

Les mer om: