IT

Vellykket prosjekt, Nav?

Bilde: Espen Zachariassen
6. apr. 2009 - 08:53

Det er ikke ofte jeg sperrer øynene opp for en artikkel i Teknisk Ukeblad, men beskrivelsen av Nav-prosjektet i gjorde meg «skræmt» på vegne av prosjektlederstanden.

Jeg trodde at vi hadde kommet et stykke lenger i erkjennelsen av at ingen IT-prosjekter er vellykkede før de er implementert i organisasjonen.

Det føles som et «gufs» fra fortida når prosjektlederen i Nav bedyrer at prosjektet er «veldrevet» (sett fra et IT-ståsted), mens realiteten ute på det enkelte Nav-kontor er noe ganske annet (og noe som selv Kongen har latt seg engasjere i)!

Teknisk fokus

IT-bransjen har slitt med et frynsete prosjektrykte siden «tidenes morgen», og det med god grunn.

Teknisk briljante prosjekter har manglet nødvendig fokus både i forhold til tilstrekkelig brukermedvirkning underveis i prosjektet, men ikke minst når det gjelder fokus og bevissthet rundt implementering og endringsledelse.

Min påstand er at alle IT-prosjekter handler om endring (ellers hadde de ikke vært startet), og det betyr da også at endringsledelse må være en del av prosjektets leveranse.

Utsagn som at «opplæring og endring i arbeidsprosesser tar vi i linjen etterpå» er å be om bråk!

Opplæring

Alle vet at når prosjektet er over og hverdagen siger inn, er ikke linja i stand til å håndtere tilstrekkelig opplæring, oppfølging eller finne ut av nye måter å gjøre ting på.

Hverdagen blir ikke mindre stressende om ikke de ansatte i tillegg også får et nytt IT-system å bale med!

Nesten 40 års erfaring i IT-bransjen (hvorav de siste 12 år som prosjektleder) har lært meg flg. om hvorfor IT-prosjekter feiler:

  • Manglende evne til å takle motkrefter i prosjektet og omgivelser
  • Manglende forståelse for kulturforskjeller og menneskelige reaksjoner (folk er ikke det samme som maskiner!)
  • Utilstrekkelig/inkompetent/ufølsom kommunikasjon
  • Opplæring og implementering av nye arbeidsprosesser tas ut av prosjektet (blir del av «linja»)
  • Manglende reell støtte fra sponsor og «stakeholdere»
  • Gamle systemer beholdes i parallell med at nye innføres

Enkel teknologi

Jeg kan si med hånden på hjertet at i alle vellykkete prosjekter jeg har vært involvert i har det tekniske blitt løst mer eller mindre ukomplisert, mens det som har krevd mest fokus og energi, har dreid seg om håndtering av mennesker i en endringssituasjon.

Uten fokus på dette er prosjektet dømt til å mislykkes!

Morten A. Torp, PMP

Senior prosjektleder

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.