FORUM

Velkjent retorikk

23. jan. 2008 - 15:50

ENERGI: Lars Eide beklager seg i TU 0208 over at TU har gitt «vindkraftlobbyen» ved Norsk vindkraftforening spalteplass, og hevder at vindkraft som klimatiltak står i motsetning til klassiske «naturvern»-interesser som uberørt natur. Retorikken er velkjent. Vindkraft gir angivelig «sterkt forurensende» naturinngrep som ikke må tillates utfra klimahensyn. I stedet bør vi oppgradere eksisterende vannkraftverk og satse på grunnvarme. Svaret er også åpenbart: Naturvern handler ganske riktig om mer enn CO 2-utslipp. Like riktig er det at grunnvarme og vannkraft har en rolle å spille i klimakampen. Til tross for dette er det direkte tøvete å skille skarpt mellom «klimatiltak» og naturvern for øvrig. Global oppvarming påvirker klassiske naturverninteresser som artsmangfold og uberørt natur direkte. Vi må tørre å ta en debatt om avveininger av hensyn til kampen mot klimaendringene, men vi må heller ikke som Eide glemme at utbyggere forholder seg til meget strenge krav til skånsom utbygging fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Nest etter vannkraft er vindkraft den kostnadsmessig og teknologisk mest modne formen for fornybar strømproduksjon. Vindkraftforeningen og miljøorganisasjoner som Zero har gjentatte ganger argumentert for at Norge trenger mer ren strøm, til å fortrenge forurensende kraft i Norge og gjennom eksport til kontinentet, til klimatiltak som elektrifisering av sokkelen og til å demme opp for kraftunderskuddet i Midt-Norge. Klimaforliket og Åslaug Hagas satsing på vindkraft er et klart tegn på at myndighetene er inneforstått med dette. Den rette holdningen til valg av klimavennlige teknologier er uansett «may the best man win». Ikke uten grunn har vindkraftforeningen argumentert for et teknologinøytralt grønt sertifikatmarked som sikrer at de mest effektive formene for fornybar energi bygges ut først. Gitt at Norge har langt bedre vindforhold enn Sverige, som Eide sammenligner oss med, er vi overbevist om at et sertifikatmarked vi utløse skånsom vindkraftutbygging i Norge, nettopp fordi det er et kostnadseffektivt klimatiltak her.

At Eide antyder at vindkraftforeningen bruker hensynet til turbinprodusenten Scanwind som et vikarierende argument for å fremme vindkraft, tar vi med stor ro. Næringsargumentet om Scanwind står utmerket på egne ben. Vindkraft gir Norge muligheten til å bygge en moderne industri, skape arbeidsplasser og samtidig erstatte forurensende kraft med 100 prosent ren og fornybar vindkraft. Kombinasjonen slår oss ikke som spesielt avskrekkende.

Generalsekretær Øyvind Isachsen

Norsk vindkraftforening (Norwea)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.