IKT

Velger UMTS-leverandører

Avtalen med Nokia omfatter utstyr til basestasjonene, mens avtalen med Siemens omfatter basestasjoner og infrastruktur. Avtalene som er inngått, er del av en felles nordisk UMTS-avtale for Telia Mobiles datterselskaper.

Avtalene gjelder i første omgang leveranser frem til lanseringen i desember. NetCom regner totalt med å investere tre til fire milliarder kroner i UMTS-utbyggingen over en fem-årsperiode.

Les mer om: