Velger trygg jobb i utskjelte NVE

Velger trygg jobb i utskjelte NVE
STORINNRYKK I NVE: Fra venstre: Yngvild Pernell Haugen (26), Inger Helene Waagaard (26), Martin Windju (25), Dorthea Kvisler (28) og Eirik Bjørkhaug (31) er blant de mange nyrekrutterte til NVE de siste to årene. - Det virket spennende å jobbe med noe som har konkrete virkninger på samfunnet, sier Bjørkhaug om hvorfor han valgte det statlige tilsynet som arbeidsgiver. Bilde: Jannicke Nilsen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventer mindre kniving om å beholde nøkkelpersonell i tiden som kommer.

I disse tider er det mange som flytter en sikker, statlig jobb over på pluss-siden, når de skal velge framtidig arbeidsgiver.

Velger trygt

– Mange av de jeg studerte med valgte å bli konsulenter i det private næringslivet og tjener helt sikkert mer enn meg, men jeg er opptatt av å ha en trygg jobb. Lønn er ikke utgangspunktet for hva jeg vil drive med, sier Dorthea Kvisler (28) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med master i økonomi og ressursforvaltning fra universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), er hun blant de 16 nyansatte kvinnene som har strømmet til NVEs konsesjons- og tilsynsavdeling i 2008.

Totalt har avdelingen fått 34 nye ansatte. Dermed har den pressete avdelingen est ut med 50 prosent bare i år.

Les også:

Stort arbeidspress

Hundrevis av nye søknader innen vindkraft, vannkraft, kraftkabler og andre energirelaterte oppgaver, har ført til stort arbeidspress i avdelingen.

Her innvilges blant annet alle konsesjoner – eller avslag – på ny kraftproduksjon i landet.

Kritikken mot NVE som flaskehals for energibransjen har vart i flere år, men økte bevilgninger fra regjeringen sikret 16 nye stillinger i konsesjons- og tilsynsavdelingen i 2008.

På to år har avdelingen fått totalt hele 54 nye ansatte, inkludert nyansettelser, vikariater og ulike engasjement.

Les også: 9 tips til deg med IT-panikk

Lærer energibransjen

Kollega Inger Helene Waagaard (26) har samme bakgrunn som Kvisler, og pekte ut NVE som aktuell arbeidsgiver allerede under studietiden.

– Jeg fordypet meg i energiøkonomi og visste jeg ville ha en jobb i energibransjen. NVE er perfekt for meg som nyutdannet, her får jeg oversikt over bransjen og lærer hvordan den fungerer som helhet. I tillegg blir man kastet rett ut i arbeidsoppgavene fra dag én, sier Waagaard.

Ifølge avdelingsleder Rune Flatby er det ikke høy turnover som gir det store antall nyansatte.

Ikke dramatisk

– Vi har hatt noen utskiftninger, men vi har ikke dramatisk høy turnover i konsesjons- og tilsynsavdelingen. Vi har vokst, samtidig som vi har klart å holde på folk. Stikkordet er god personalpolitikk, stor frihet, varierte oppgaver og at de ansatte er med i beslutningsprosessene. Tilbakemeldinger fra ansatte sier at vi har et godt rykte som arbeidsgiver, sier Flatby.

Det er ingen hemmelighet at NVE i mange tilfeller har lekket spesialkompetanse til store energiselskap som kan tilby private størrelser på lønningsposene.

Det er et problem som kan bli redusert i tiden som kommer, tror Flatby.

Les også:

Mindre konkurranse

– Svært mange har fått henvendelser utenfra med konkrete tilbud om jobb med betydelig høyere lønn. Vi er helt avhengig av å holde på ansatte med erfaring og nøkkelkompetanse, og det gjør vi ved å sørge for et høyt faglig nivå og et godt arbeidsmiljø, og med rom for moderat lønnsøkning. Men dersom energiselskapene blir mer forsiktige med å ansette nye, blir konkurransen om kompetansen mindre framover, sier Flatby.