Velger helst integrerte drifter

  • produktnyheter
Faktorene de fleste legger mest vekt på ved innkjøp av motorstyring, er at det er enkelt å sette opp og styre motorene, at operatørgrensesnittet er lett å lære og bruke, og programvarens programmeringsmuligheter. Programvaren har med andre ord størst betydning.

94,9 prosent svarte at de bruker motordrifter av standard lagervarianter, mens 29,3 prosent også anvender spesialtilpassede løsninger. 63,9 prosent bruker, eller vurderer å ta i bruk, universaldrifter - motordrifter som kan styre flere forskjellige motortyper.