– Veldig ofte skyter vi spurv med kanoner når vi velger betong

Betongleverandørene bekrefter at byggenæringen bruker betong som holder høyere kvalitet enn nødvendig, og at det øker utslippene.

– Veldig ofte skyter vi spurv med kanoner når vi velger betong
Byggenæringen bruker mye betong som er laget for å motstå langt mer fuktighet enn byggene blir utsatt for. Det gir økte utslipp og også økte kostnader. Her et arkivbilde fra byggingen av et hotell i Trondheim. Foto: Joachim Seehusen

I et boligprosjekt som Veidekke skal bygge i Trondheim vil de redusere klimagassutslippene med nesten 40 tonn – kun ved å optimalisere betongkvalitetene som blir brukt.