ARBEIDSLIV

Vekkelse i vente

21. juni 2001 - 13:48

Dette er et av målene i et forslag til en nasjonal handlingsplan for næringsrettet design, som nylig ble overrakt statsråd Grete Knudsen.

Forslaget skisserer en tredelt handlingsplan som skal bidra til å heve norsk næringsliv til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Prisen er 125 millioner kroner fram til 2005.

– En langsiktig nasjonal designpolitikk er nødvendig for å bygge et framtidsrettet næringsliv i Norge. Denne rapporten representerer en unik sjanse for Norge til å virkelig sette design på dagsorden – forutsatt at den følges opp med penger, sier administrerende direktør Jan R. Stavik i Norsk Designråd, som har vært nestleder i utvalget.

Offensiv vekkelse

En nasjonal designkampanje skal vekke interessen og forståelsen for design som verktøy, og overvinne næringslivets barriere mot bruk av design. Design må videre bli et kriterium for å få økonomisk støtte fra det offentlige, eksempelvis fra Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND) og Norges forskningsråd. I tillegg må designkompetansen styrkes i forvaltning og utdanningssystemet – både innen merkantile og teknologiske områder, mener utvalget.

– Tre ting er viktig for oss: Utdanning, utdanning og utdanning, sier konserndirektør Wenche Nistad i Luxo ASA. Lampeprodusenten har 93 prosent av sin omsetning fra eksportmarkedet, og integrerer designaspektet i hele sitt virke.

– Hvis vi skal ha en konkurransedyktig ferdigvareindustri i Norge, er vi helt avhengige av å ha et oppegående utdanningssystem innen produktutvikling og design, framhever Luxo-direktøren.

Utvalgsleder Einar Johan Hareide poengterer to andre konkrete tiltak:

– Jeg vil spesielt trekke fram et innovasjonsfond for næringsrettet design som kan støtte designere økonomisk til å realisere ideer og framstille prototyper, samt koble designere og potensielle produsenter. I tillegg er det viktig å gjøre norske designere og designprodukter bedre kjent i utlandet, gjennom det foreslåtte profileringsprogrammet, sier industridesigneren.

Globalisering og tilgang til samme produksjonsmetoder og -prosesser gjør at «alle» kan produsere like gode produkter. Design er dermed ett av de viktigste konkurranseverktøyene bedriftene har til å skape produkter og tjenester som skiller seg fra konkurrentene.

Får Hareide det som han vil, skal designsatsingen resultere i bedre lønnsomhet for norsk næringsliv.

– En tydelig og langsiktig nasjonal designpolitikk kan fremme en identitet bygget på nyskapende produkter og tjenester. Dette vil gjøre Norge mer interessant både som handels- og samarbeidspartner og som reisemål, framholder utvalgslederen.

Jan R. Stavik utfordrer både myndigheter og næringsliv til innsats:

– Våre naboland har allerede satt i gang nasjonale handlingsplaner for design. I Danmark har regjeringen øremerket 100 millioner danske kroner til en egen designpolitikk. I Norge oppfattes design ofte som unødig pynt og en dyr ekstrakostnad. Mindre bedrifter har liten eller ingen erfaring med å jobbe med designere. Nå må bedriftene få øynene opp for at design betyr business, sier direktøren i Norsk Designråd,

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.