Veiutbyggingen øker

Veiutbyggingen øker
PEKER OPPOVER: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) presenterer det nye samferdselsbudsjettet på Løren i Oslo Bilde: Håkon Jacobsen

Nye veiprosjekter

Dette er de største veiprosjektene som får startsignal til forberedende arbeider. Flere prosjekter vil også få anleggsstart.

 • E18 Sydhavna, Oslo
 • Riksveg 3 Åsta bru med tilstøytande vei, Hedmark
 • E134 Gvammen – Århus, Telemark
 • Riksveg 9 Krokå – Langeid, Aust-Agder
 • E134 Skjold–Solheim, Rogaland
 • E39 Svegatjørn–Rådal, Hordaland
 • E39 i Sogn og Fjordane (delstrekningar)
 • Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 • E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag
 • E6 Vindalsliene–Korporals bru, Sør-Trøndelag


Bompenger

Dette er veiprosjekter der regjeringen vil vurdere å innføre bompenger:

 • E6 Minnesund–Skaberud, Akershus og Hedmark
 • E6 Ringebu–Otta, delstrekninga Frya–Sjoa, Oppland
 • E16 Fønhus–Bagn–Bjørgo, delstrekninga Fønhus–Bagn, Oppland
 • E39 Eiganestunnelen, Rogaland
 • Riksveg 13 Ryfast, Rogaland
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
 • E6 Vegpakke Helgeland, første etappe (Mo–Bolna), Nordland
 • E6 Hålogalandsbrua, Nordland


I forslaget til statsbudsjett som finansminister Sigbjørn Johnsen i dag la frem for Stortinget økes bevilgningene med en milliard til veisektoren.

Veksten til vei og jernbane samlet blir 7,8 prosent, som er en realvekst i forhold til forventet prisstigning.

Ti ny prosjekter

16.3 milliarder kroner til veiformål. Ti større nye prosjekter får startsignal til å starte prosjektering og forberedende arbeider.

Til rassikring er det satt av en milliard kroner, av dette går 538 millioner til fylkesveinettet, resten til riksveiene.

Til sammen er det en vekst på 2.3 prosent.

Sikring

Det er satt av 746 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Dette skal hovedsakelig gå til å fortsette arbeidet med midtrekkverk på flere strekninger.

Fire nye strekninger skal få midtrekkverk i løpet av 2012.

Disse er E16, Vik - Ringerike grense i Buskerud, det er E39 fra Rossland til Storenes Bru i Vest-Agder, strekningen Hagen - Gylland i Sør-Trøderlag og Sparbu - Mære - Vist i Nord-Trønderlag, begge på E6.