Veileder bedriftsrapportering

En rekke norske bedrifter med utslippstillatelse eller med særskilte beredskapskrav, er pålagt å rapportere utslippstall og status for beredskapsutviklingen til forurensningsmyndighetene innen 1. mars. SFTs nye veiledning gir blant annet eksempler på utfylte rapporteringsskjemaer og oversikt over myndighetenes krav til rapporteringen.

SFT skriver på sine internettsider at veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemane, men den er også ment å gi en generell oversikt over hvilke krav forurensningsmyndighetene setter til sin rapportering fra industribedrifter og hvordan rapporteringssystemet er bygget opp.

Les mer om: