Veiledende kunngjøring om Tresfjordbrua

Veiledende kunngjøring om Tresfjordbrua
Tresfjordbrua er markert øverst til venstre, Vågstrandtunnelen er den stiplete røde linjen lengst til høyre. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Bakgrunnen for at brua og tunnelen er slått sammen til ett prosjektet er blant annet at sprengstein fra tunnelen skal brukes som fylling for tilstøtende veg på østsiden av brua. De totale omkostningene for prosjektet er kostnadsberegnet til nesten 1,1 milliard kroner. Halvparten av dette beløpet skal dekkes med bompenger, den andre halvparten over statsbudsjettet.

Anleggsarbeidet vil bli delt i fem entrepriser. Tre av dem blir utlyst før sommerferien, de to siste kommer senere.

Bygging av Tresfjordbrua vil bli sendt ut som én entreprise. Entreprenørene får velge mellom en stålkasssebru og en fritt frambygg-bru. Lengden blir 1 220 m uansett brutype. Fritt frambygg-brua får 18 spenn. Hovedspennet blir 160 meter langt. På hver side av det blir et 90 meter langt spenn. De fleste av de øvrige spennene blir 60 meter lange. Hvis det blir en stålkassebru, får den 13 spenn. Ni av dem blir 100 meter lange.

Vågstrandtunnelen blir delt i to entrepriser, en stor og en liten. Den lille omfatter sprenging av vestre forskjæring og transport av sprengstein fra forskjæringen til tilstøtende veg vest for brua, hvor den skal legges ut og komprimeres.

Den store jobben består i å sprenge den 3 560 meter lange Vågstrandtunnelen, inkludert østre forskjæring. 320 000 kbm sprengstein fra tunnelen skal legges ut i sjøfylling øst for Tresfjordbrua. Oppdraget omfatter også oppgradering av E 136 mellom Vågstrandtunnelen og Måndalstunnelen, en strekning på 800 meter, pluss støping av portaler og anlegg av 1,3 km sideveger.

Hvis Stortinget gir grønt lys for prosjektet, blir Vågstrandtunnelen åpnet høsten 2013 og Tresfjordbrua sommeren 2014.

Les mer om: