NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023

Veikorridorer skal binde landet sammen

Med Nasjonal transportplan vil regjeringen utvikle veikorridorer som binder landet sammen og gir lengre sammenhengende strekninger med god kvalitet.

Nasjonal transportplan innebærer oppgradering av europaveinettet i Norge.
Nasjonal transportplan innebærer oppgradering av europaveinettet i Norge. (Bilde: NTB scanpix)

Med Nasjonal transportplan vil regjeringen utvikle veikorridorer som binder landet sammen og gir lengre sammenhengende strekninger med god kvalitet.

Da samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) la fram nasjonal transportplan (NTP) for de neste ti årene, gikk hun inn på en rekke prosjekter som skal oppgradere europaveinettet i Norge.

På E6 satser regjeringen blant annet på firefeltsvei hele veien fra Svinesund til Brumunddal.

– Satsingen på Helgeland vil i tillegg gi god og sammenhengende standard sør for Saltfjellet. og vi skal få god standard på E6 i Finnmark, sier Sp-statsråden.

I nord er også en utbedring av E10 en prioritet for å få bedre forbindelser til Lofoten og Vesterålen.

I Sør-Norge settes det av 18 milliarder til en rekke prosjekter på øst-vest-forbindelsene E16 og E134. Det skal blant annet bygges nye tunneler over Haukeli på E134.

Regjeringen sier også den vil bruke 105 milliarder på drift og vedlikehold. Arnstad sier veksten i forfallet på veinettet vil stoppe opp tidlig i perioden og så reduseres etter hvert som man tar igjen noe av etterslepet.

– Det er et viktig vendepunkt, sier Arnstad, som også spanderer 20 milliarder på å hjelpe fylkene med blant annet etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.

Les også:

Skal bruke et halvt statsbudsjett på samferdsel

Ruster opp E18 for 10 milliarder  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå