ARKIVNYHETER

Veiene må bli bedre

NØDVENDIG: Den nye veien fra Sky til Langagangen er ønsket både for økt kapasitet og å få færre dødsfall på strekningen. Nåværende vei som ble forbedret en gang på begynnelsen av 60-tallet er en av de største dødsfellene i landet.
NØDVENDIG: Den nye veien fra Sky til Langagangen er ønsket både for økt kapasitet og å få færre dødsfall på strekningen. Nåværende vei som ble forbedret en gang på begynnelsen av 60-tallet er en av de største dødsfellene i landet. Bilde: Vegvesenet
Anders J. Steensen
18. okt. 2010 - 13:50
Vis mer

– Det er store og nye muligheter og utfordringer i tiden som ligger foran. For eksempel vil nordøst-passajen kanskje være isfri hele året. Nå har de første malmtransportene gått fra Nord-Norge og østover. Dette er et eksempel på mye av det som vil skje innen denne sektoren i årene framover, sa Bernander i sitt åpningsfordrag på Transport og logistikkkonferansen på Gardermoen.

– Avstandsulempene i Norge gjør samferdselspolitikken viktigere enn noen gang. Skal verdiskaping komme ut fra det ressursgrunnlaget vi har, de naturgitte forutsetningene, er det viktig at samferdselsårene fungerer. Jeg er opptatt av å ta vare på verdiskapingen, sa han.Må heve standarden

Bernander viste til konkurranseevnebarometeret 2010 som viser at Norge er nr 10 av 12 på transport. – Norge faller ytterligere på de fleste punkter sett i forhold til andre land. Rapporten vil bli ordentlig presentert på et senere tidspunkt, men dette er en del av det som kommer på dette området. Norge kommer dårlig ut på utvikling og vedlikehold, og en rekke andre ting. Både Danmark og Finland scorer bedre på samtlige av de sju indikatorene. Sverige scorer bedre på seks av sju indikatorer. Vi må sørge for at standarden blir bedre i Norge, kever han.Afrikanske land bedre

Rangeringen fra World Economic forum viser at Norge ligger på en 79. plass av 139 land når det gjelder effektiv infrastruktur. Flere afrikanske land er foran Norge. – I et langstrakt land som Norge, et rikt land, som er villig til å investere og ha et bra næringsliv, så faller vi altså så langt bak. Dette har betydning for samtalen i styrerommene når de snakker om hvor man vil investere og hvor man vi etablere seg, sa Bernander. – Tar vi med lønnskostnadene kan vi vel si at det aldri har vært mer kostbart å investere og drive i Norge enn det er nå.

– Vi jobber med Nasjonal transportplan, og følger opp det som skal skje. Vi opplever etterslep og lav framdrift. Vi har store muligheter! La mer settes i gang nå, ikke vent. Vår egen rapport "Samferdselsløftet" gir innspill til modeller for finansiering og gjennomføring av samferdselsprosjekter, sa NHO-direktøren.Tid og pålitelighet

– Vi mener det er dyrt å drive industri i Norge og det vil bli dyrere. Det virker som om det kun er små utsikter til at det blir mindre dyrt framover, sier Bransjepolitisk direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde.

– Med de transportkostnadene vi har her i Norge, gjør det verdiskaping ikke enklere. Vi merker et sterkt prispress internasjonalt pga. lav kapasitetsutnyttelse. Det krever omstilling og produktivitet. Men betydelige transportkostnader i Norge er ikke med på å gjøre situasjonen bedre. I sterk konkurranse er faktorene tid og pålitelighet viktig, sier han.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kostnadseksplosjon

Sunde viste til en markant økning av logistikkostnadene for mange i løpet av de siste årene. Et av spørsmålene i Norsk Industris medlemsundersøkelse siste år var: Er bedriftens transportkostnader så høye at de alene kan være avgjørende for konkurranseevnen? Nesten 30 prosent svarte ”Ja, i høy grad”, og nesten 50 prosent svarte ”Ja, i noen grad”.

– Samme undersøkelse viste også at bedriftene velger at stamveiene må ha høyeste prioritet i forhold til hvilket samferdselstiltak som bør prioriteres mest. Stamveiene har stor innvirkning på konkurranseevnen. Industrien vil ha rask utbygging, selv om den vil bli bompengefinansiert. De er klare til å bli med på å betale en egenandel, sier Sunde.

– E-6 i Østfold viser hvor viktig det er med bedre vei med bompengefinansiering for eksportrettet næringsliv, sa Sunde. - Det hele dreier seg om å utvikle det regionale Norge. Om å få til enda mer verdiskaping.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.