DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Veidrift AS mener seg urimelig behandlet av Vegvesenet etter kontraktsheving - tar saken til retten

Det skriver selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
10. juli 2018 - 01:01

Mandag ettermiddag ble det klart at Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift AS i Follo etter at det ble avdekket flere brudd

Da veier24 snakket med daglig leder Frank Stabu mandag ettermiddag, fortalte han at han var på ferie, og at han derfor ikke hadde satt seg inn i saken, og dermed heller ikke kommentere den. 

Mandag kveld sendte firmaet ut en pressemelding, der de forklarer sin side av saken:

«Veidrift AS har mottatt en hevingserklæring fra Statens vegvesen knyttet til selskapets kontrakt på drift og vedlikehold av vei i Follo. Statens vegvesen har samtidig med hevingserklæringen lagt ut en pressemelding på sine hjemmesider. Veidrift AS mener seg urimelig behandlet av Statens vegvesen i Follo. Faktum i saken er ikke avklart eller tilstrekkelig belyst og det foreligger ikke grunnlag for å heve kontrakten. Veidrift AS vil derfor prøve hevingen av kontrakten i Follo for domstolen.

For Veidrift AS er trafikksikkerhet det absolutt viktigste kriteriet i alt det arbeidet vi gjør. Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Vi har jobbet oss grundig igjennom alle forhold som Statens vegvesen pekte på i sitt varsel av 8. mai for å se hvor vi kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Veidrift har i forbindelse med gjennomgangen innført noen nødvendige endringer i vår praksis, spesielt med hensyn til å skjerpe rutiner for kontroll og oppfølging av underentreprenører. Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig. Veidrift er av den klare oppfatning at det ikke foreligger vesentlig mislighold eller antesipert vesentlig mislighold av Follo-kontrakten fra Veidrift sin side. Det foreligger etter vårt syn heller ikke annet mislighold som gir grunnlag for å heve kontrakten.

Fra det vi kan se er antall ulykker i Follo ned vinteren 2017/2018, rekordlavt for perioden 1999-2018; i den tredje tøffeste vinteren siden 1958. Veidrift har brukt store ressurser på vinterdriften i Follo for å sikre trygge veier til tross for store snømengder og krevende føreforhold. Vi har hatt betydelige underdekning på våre merkostnader, men opprettholdt arbeidet med å sikre trygg trafikkavvikling i alle våre driftskontrakter. Vinteren har gått over til å bli den varmeste mai måneden siden før 1900. Vi har dokumentert tilstanden i hele kontraktsområdet, og kan konstatere at man i Follo er på nivå med andre driftskontrakter. Med fokus på samarbeid fremfor kontinuerlig jakt på feil og mangler i Follo, er Veidrift for sin del ikke i tvil om at også denne kontrakten ville blitt oppfylt til fulle etter at manglene Statens vegvesen har avdekket gjennom det siste halvår er rettet.

Normalen er at vi samarbeider godt med Statens vegvesen og opplever gode dialoger i våre kontraktsforhold. Hos flere av våre byggeledere og kontrollingeniører har vi et svært godt samarbeid – ved konflikter har også mekanismer for eskalering fungert bra. Veidrift ser i Follo i dag noe vi vurderer som en svært spesiell og urimelig tilnærming. Vi har tett dialog med Statens vegvesen, men ønsker ikke å gå i detalj på dette. Faktum i saken er på det nåværende tidspunkt ikke avklart eller tilfredsstillende belyst. Vi ser frem til en prøving av hevingsspørsmålet i domstolene.»

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.