Veidekke utvider Holmene-Tassebekk

Veidekke utvider Holmene-Tassebekk
Veidekke skal utvide E 18 mellom Holmene og Tassebekk. Denne strekningen sør for Borgekrysset blir framtidig nordgående kjørebane på E 18. Midtdeleren blir fjernet og antall felt redusert fra tre to to. Bilde: Anders Haakonsen

Kontrakten er den siste av tre som underskrives i forbindelse med utvidelse av E 18 på de 24 kilometrene mellom Gulli og Langåker. Tidligere har NCC fått den 6,7 km lange strekningen Gulli-Holmene, og Skanska har fått den 10,2 lange strekningen Tassebekk-Langåker.

Strekningen som Veidekke skal utvide har sammenhengende midtrekkverk i dag. På 4 km er det tre felt, resten av strekningen har to.

Den nye kjørebanen skal legges på vestsiden av nåværende veg. Alle overgangsbruene blir stående. De er bygd med tanke på framtidig utvidelse av E 18.

Når den nye kjørebanen blir ferdig sommeren 2013, overtar den trafikken i begge retninger, mens den gamle blir oppgradert. Midtrekkverket blir fjernet, og to korte bruer som ikke tilfredsstiller dagens krav til fundamentering, blir revet rives og erstattet med nye bruer.

Den 4 km lange strekningen som har tre felt, blir bygd ned til to felt for nordgående trafikk. Areal som blir til overs blir brukt til midtdeler. Mye areal er det ikke snakk om, skuldrene ble redusert til et minimum da vegen fikk midtrekkverk.

I forbindelse med utvidelsen blir det bygd to nye kulverter over E 18: Ramsund viltlokk for dyr, som blir 74 meter langt, og Furulund miljøtunnel for mennesker, som blir 82 meter langt. Begge blir bygd i to etapper.

De lengste bruene på den nye kjørebanen blir Gjennestadmyra bru (216 meter)og Tassebekk bru (45 meter).

Borgekrysset hvor E 18 møter fylkesveg 560 og Tassebekkrysset hvor E 18 møter fylkesveg 557 må bygges om.

Høsten 2014 blir skal jobben være fullført. Da blir det minst fire felt hele vegen mellom Oslo og Bommestad ved Larvik.

Les mer om: