Veidekke øker ordrereservene og venter utflating i byggekostnadene

Ordrereserven er nå 44 milliarder kroner, som er 5 milliarder mer enn for et år siden. Både bygg og anlegg går bra i Norge, og konsernledelsen ser fallende priser på viktige byggevarer. Det eneste skjæret i sjøen er energikostnadene.

Veidekke øker ordrereservene og venter utflating i byggekostnadene
Veidekke og konsernsjef Jimmy Bengtsson har økt omsetningen men redusert resultatet for andre kvartal. Resultatmarginen gikk ned fra 4 til 3.6 prosent. Foto: Bård Gudim

Omsetningen i andre kvartal var 9,9 milliarder kroner. Resultatet før skatt endte på 355 millioner, ned fra 391 millioner i andre kvartal 2021. Det betyr ned fra 4 til 3,6 prosent. Veidekke forklarer det med «urealiserte tap på våre finansielle plasseringer».