Veidekke langt foran på E 18

Veidekke langt foran på E 18
Her ved Borgekrysset har E 18 tre felt nå, men på mesteparten av strekningen Holmene-Tassebekk er det bare to felt. Veidekke ligger godt an til å få jobben med å utvide til fire felt. Bilde: Anders Haakonsen

Det nest laveste anbudet er gitt av Reinertsen. Det er på 458,2 mill. På tredjeplass følger et arbeidsfellesskap mellom Implenia (tidligere Betonmast Anlegg) og Håkanes som vil ha 470 mill. for jobben.

På fjerdeplass følger nok et arbeidsfellesskap. Partene er Isachsen Entreprenør og PEAB Sverige AB. De vil ha 491,8 mill. Ytterligere tre entreprenører ga pris: NCC (499,5 mil.), Meste 499,9 mill.) og TT Anlegg (587,9 mill.)

Den som får kontrakten skal legge en ny sørgående kjørebane vest for nåværende E 18 mellom Holmene og Tassebekk i Stokke kommune. Når den nye kjørebanen blir ferdig, skal dagens veg oppgraderes.

Dette er den siste av tre entrepriser på E 18 mellom Gulli og Langåker. De to første kontraktene gikk til NCC og Skanska.

Den nye fire-feltsvegen blir 28 meter bred. Fartsgrensen blir 100 km/t.

Jobben skal være fullført høsten 2014. Da får hele den 24 km lange strekningen Gulli-Langåker fire felt.

Les mer om: