Veidekke/Hæhre langt under konkurrentene på Sky-Langangen

Veidekke/Hæhre langt under konkurrentene på Sky-Langangen
Det meste av E 18 mellom Sky og Langangen ligger i Vestfold fylke. En liten strekning lengst vest ligger i Telemark. (Ill.: Statens vegvesen)

Tredje og siste anbyder er Skanska med 1,221 milliarder, men det anbudet er ikke sammenlignbart med de to andre. Entreprenørene kunne velge ferdigstillelsesdato mellom 15. mai og 15. september 2012. For hver dag etter 15. mai blir det et påslag i anbudssummen på 250 000 kroner.

De to laveste anbudene er basert på ferdigstillelse 15. mai, mens Skanska vil avslutte 1. august. Dermed må 19,25 millioner kroner legges til anbudsummen for at den skal være sammenlignbar med de to andre.

Det laveste anbudet ligger svært nær Vegvesenets overslag. Prosjektleder Jon Jørn Rinde er godt fornøyd med prisen.

Den nye E 18 mellom Sky og Langangen blir 11 km lang og får fire felt. Oppdraget omfatter alt anleggsarbeid på strekningen. Elektroarbeid og SRO settes ut på egen entreprise senere.

Les mer om: