Veidekke forventer flatt marked for veibygging i 2019 og 2020

Skal målene i Nasjonal transportplan nås, må bevilgningene trappes opp gjennom perioden, fastslår Veidekke i sin ferske konjunkturrapport.

 I Norge er flere store samferdselsprosjekter forskjøvet eller utsatt, og man ligger nå bak målene for Nasjonal transportplan for første gang siden tidlig på 2000-tallet, skriver Veidekke i sin konjunkturrapport.
I Norge er flere store samferdselsprosjekter forskjøvet eller utsatt, og man ligger nå bak målene for Nasjonal transportplan for første gang siden tidlig på 2000-tallet, skriver Veidekke i sin konjunkturrapport. Foto: Veidekke
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
11. mars 2019 - 09:20

Veidekkes konjunkturrapport beskriver utviklingstrekk for hele den skandinaviske entreprenørbransjen, med forventet utvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet frem mot 2020.

Vårens rapport slår fast at anleggsmarkedet vokste med seks prosent i 2018. På ti år er markedet nærmest doblet i verdi, fra NOK 44 milliarder i 2008 til NOK 86 milliarder i 2018. Veidekke forventer at markedet vil vokse med fire prosent i 2019 og deretter flate ut i 2020.

Positiv utvikling innen samferdsel

Produksjon fordelt på de ulike ulike anleggssegmenter. Samferdsel utgjør en stor og stabil andel av dette markedet. <i>Illustrasjon:  Veidekke</i>
Produksjon fordelt på de ulike ulike anleggssegmenter. Samferdsel utgjør en stor og stabil andel av dette markedet. Illustrasjon:  Veidekke

Samferdselsmarkedet kjennetegnes av høy offentlig etterspørsel, og med økte statlige bevilgninger i denne perioden var utviklingen positiv. Statsminister Erna Solberg meldte i fjor at budsjettdisiplinen vil bli strammere i årene som kommer, uten at det er synlig i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2019, som vitner om høy prioritering av samferdselssektoren, heter det i rapporten.

– Mye tyder derfor på statlig produksjonsvekst i år, selv om man ikke når ambisjonen i Nasjonal Transportplan 2018–2029. Etter de to første årene i planperioden 2018–2023, er under 30 prosent av de planlagte tiltakene gjennomført. Hvis planen fullt ut skal realiseres, må bevilgningene derfor trappes opp gjennom perioden, mener Veidekke.

Stadig større kontrakter med tidlig involvering

I den siste tiden har bransjen for alvor tatt endringene i samferdselsmarkedet innover seg, etter at utfordringer knyttet til kompetanse og risiko har resultert i flere tvistesaker mellom entreprenør og byggherre.

– I samferdselsmarkedet blir svært mange oppdrag utlyst som totalentrepriser, som innebærer at oppdragene blir stadig større, samt at entreprenør involveres tidlig og tar hele ansvaret for prosjektet. Men byggherrene ser også til flere elementer enn pris ved tildeling av kontrakt, og idet oppdragene øker i omfang, blir det færre lokale og flere nasjonale og internasjonale aktører som er i posisjon til å konkurrere, heter det i rapporten.

Ifølge Veidekkes anslag sto internasjonale aktører i 2017 for om lag 13 prosent av produksjonen i veikontrakter med verdi over NOK 500 millioner.

Mer til Nye Veier - mindre til Vegvesenet

For veianlegg er prognosene for 2019 og 2020 noe justert, etter oppdatering av Nye Veiers prosjektinformasjon og portefølje.

Produksjon i veimarkedet, fordelt på offentlige kunder, i milliarder kroner. <i>Illustrasjon:  Veidekke</i>
Produksjon i veimarkedet, fordelt på offentlige kunder, i milliarder kroner. Illustrasjon:  Veidekke

Nye Veier ventes å produsere for NOK 5 milliarder i 2019 og i overkant av NOK 6 milliarder i 2020. Såfremt prosjektene realiseres, vil det være utbyggingsaktivitet i alle de fire utbyggingsområdene fra Trøndelag til Agder.

Samtidig går riksveiinvesteringene i regi av Statens vegvesen ned. I Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2019 er det foreslått å bevilge i underkant av NOK 14 milliarder til riksveiinvesteringer, en nedgang på sju prosent fra 2018 og om lag NOK 1 milliard under gjennomsnitt per år i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018–2029.

Store veiprosjekter utsettes

Dessuten utsettes store veiprosjekter i regi av Statens vegvesen, blant annet strekningene E16 Bjørum–Skaret og E18 Lysaker–Asker.

Det er også bekreftet at konkurransegrunnlaget til OPS-prosjektet riksveg 555 Sotrasambandet utsettes, og det vil trolig påvirke den planlagte byggestarten i 2020.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Selv om vi derfor nedjusterer anslaget for veiproduksjon utført som offentlig-privat samarbeid mot slutten av prognoseperioden, vil driverne i markedet frem mot 2020 likevel være prosjekter utført som offentlig-privat samarbeid samt økt produksjon i Nye Veier, heter det i rapporten.

For veibygging samlet anslår Veidekke et flatt marked i 2019 og 2020.

Vekst på vedlikeholdssiden

Det er fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep i det norske veinettet. På fylkesveier og kommunale veier er drifts- og vedlikeholdsaktiviteten under stabil opptrapping.

På riksveinettet er vedlikehold av tunneler og bruer hovedaktiviteten.

I perioden 2018–2020 forventer Veidekkes prognose en årlig vekst på seks prosent i aktiviteter i regi av Statens vegvesen. Samlet sett har prognosene holdt seg godt fra forrige rapport, og selskapet forventer aktivitetsvekst på fem prosent i 2019 og tre prosent i 2020.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.