ARKIVNYHETER

Veidekke fikk tunnel langs Tysdalsvatnet

Veidekke skal prosjektere og sprenge tunnelen som erstatter nåværende riksveg 13 langs en stor del av Tysdalsvatnet.
Veidekke skal prosjektere og sprenge tunnelen som erstatter nåværende riksveg 13 langs en stor del av Tysdalsvatnet. Bilde: Statens vegvesen

Bare halvannen prosent skilte de to laveste anbudene, men Vegvesenet fant ingen feil på noen av dem. Dermed ble valget enkelt. Klagefristen gikk ut 20. januar.

Tunnelen erstatter en svært rasfarlig strekning på riksveg 13 langs Tysdalsvatnet i Strand kommune øst for Stavanger. Så sent som i mars i fjor gikk et menneskeliv tapt under et snøskred på denne strekningen.

Oppdraget ble utlyst som totalentreprise. Veidekke skal prosjektere, sprenge, sikre og utruste tunnelen. Alle tekniske installasjoner er inkludert i entreprisen. Det er også anlegg av 1 600 meter tilstøtende veg.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 400 millioner kroner. Det blir finansiert med 250 millioner i forskudd fra Rogaland fylkeskommune og 150 millioner i forskudd fra kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal. Pengene blir senere tilbakebetalt med statlige rassikringsmidler.

De laveste anbudet lå i underkant av Vegvesenets overslag. Prosjektleder Odd-Magnar Nerland i Statens vegvesen tror at også den endelige regningen kan bli noe lavere.

Tunnelen får profil T 9,5. Nøyaktig lengde er ikke fastsatt. Reguleringsplanen er stram, men Veidekke har litt å gå på når det gjelder plassering av påhugg og lengde på portaler, spesielt i vest hvor det er en ur ved enden av tunnelen. For vann- og frostsikring var det ingen valgmuligheter. Vegvesenet forutsatte sikring med PE-skum dekket med sprøytebetong.

Tunneltraséen går gjennom gneis. De geologiske undersøkelsene tyder på at fjellkvaliteten er bra. Overskuddsmassen vil bli lagt i depot.

Tunnelen skal være klar til bruk 12. september 2013. Nåværende veg parallelt med tunnelen blir holdt åpen som gang/sykkelveg og omkjøringsveg. Det har forekommet steinsprang i sommerhalvåret på denne strekningen, men den er først og fremst farlig om vinteren.

Les mer om: