ARKIVNYHETER

Veidekke får Vossapakko

Alt tyder på at Veidekke skal drive den 4 km lange tunnelen som fjerner hårnålsvingene langs Skjervet fra riksvegnettet.
Alt tyder på at Veidekke skal drive den 4 km lange tunnelen som fjerner hårnålsvingene langs Skjervet fra riksvegnettet. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
10. okt. 2009 - 00:42

Kontraktsummen er lavere enn Vegvesenet regnet med før utlysning, men Røneid tviler på at det er nok til at kostnadsoverslaget for hele Vossapakko blir justert nedover. - Jeg er fornøyd med at vi ikke bruker opp reservene, sier han.

Entreprisen omfatter to prosjekter på riksveg 13. Det ene gjelder utbedring av vegen mellom Palmafoss og Mønshaug i Voss kommune, en strekning på 3,6 km. Det andre går gjennom Granvin kommune. Det omfatter driving av den fire km lange Tunsbergtunnelen og anlegg av 1,2 km veg i dagen.

Avstanden mellom de to prosjektene er 7 km. Grunnen til at de er slått sammen til én entreprise, er at 130 000 kbm overskuddsmasse fra Tunsbergtunnelen skal brukes til vegutbedringen i det andre prosjektet.

Vegen mellom Palmafoss og Mønshaug skal følge samme trasé som nå, men blir kraftig oppgradert. Dessuten skal gang/sykkelvegen flyttes til den andre siden av kjørebanen. Nå følger den traséen til den nedlagte Hardangerbanen som gikk parallelt med riksveg 13. Problemet er at nesten all bebyggelse ligger på motsatt side av vegen, så verdien av g/s-vegen er begrenset. I forbindelse med flyttingen av g/s-vegen blir rv 13 forskjøvet sideveis på deler av strekningen. Prosjektet omfatter også anlegg av 1,8 km lokale veger og adkomstveger. Jobben skal være fullført om to år.

Det andre prosjektet gjelder strekningen mellom Øvre Granvin og grensen mot Voss kommune. Her skal den nye rv 13 gå langt utenom dagens trasé, som har en standard som ikke er en stamveg verdig. I nåværende veg inngår blant annet fem hårnålsvinger langs den beryktete fjellsiden Skjervet.

Tunsbergtunnelen blir 4 023 meter lang gjennom fjell. I tillegg kommer portaler på 20 og 40 meter. Største stigning blir litt i overkant av 5 prosent. Prosjektet omfatter også 850 meter lokalveger, foruten til ny rv 13 i dagen. Anlegget tas i bruk på forsommeren 2012. Statens vegvesen har prosjektert begge de to strekningene.

Neste entreprise i Vossapakko gjelder flytting av E 16 fra gatene i Vossevangen. Den nye vegen vil for det meste gå i tunnel. Oppdraget blir lyst ut neste år. De totale omkostningene for hele pakken er beregnet til 1,13 milliarder 2009-kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.