NYHETER

Veidekke får rassikringstunnel

Veidekke skal drive tunnelen under Lussandberget i Granvin kommune i Hardanger for 206,1 millioner kroner. Forutsetningen er at ingen klager på Vegvesenets avgjørelse innen 19. desember.

Illustrasjonen viser østre innslag av tunnelen under Lussandberget. Den skal drives av Veidekke hvis ingen andre klager innen 19. desember. (Ill.: Statens vegvesen)
Illustrasjonen viser østre innslag av tunnelen under Lussandberget. Den skal drives av Veidekke hvis ingen andre klager innen 19. desember. (Ill.: Statens vegvesen)
8. des. 2014 - 09:00

Tunnelen blir 1 565 meter lang. Den skal sikre trafikantene på fylkesveg 7 mot ras. Den farlige strekningen går mellom Lussand og Beggevik på nordsiden av Hardangerfjorden.

Det er en lang prosess som nå nærmer seg slutten. Oppdraget ble utlyst som en totalentreprise allerede 7. februar. Vegvesenet fikk to anbud, et fra Veidekke og et fra et arbeidsfellesskap mellom Flage Maskin fra Voss og Contexo fra Mysen.

 

Begge klaget

Arbeidsfellesskapet ga det laveste anbudet og hadde fått kontrakten, hvis det hadde gått som Vegvesenet ville. Slik gikk det ikke. Veidekke klaget på avgjørelsen fordi man mente at Contexo manglet de nødvendige kvalifikasjonene. Under behandlingen av klagen ble det oppdaget at ingen av anbyderne hadde lagt ved forpliktelseerklæring fra konsulenten de ville benytte til prosjekteringen. Dermed måtte begge anbudene avvises og konkurransen avlyses.

Begge anbyderne klaget på avgjørelsen, men det hjalp ikke. Oppdraget ble utlyst på nytt.

Etter den andre utlysningen kom det ikke mindre enn seks anbud. De to som ga anbud første gang lå best an, men denne gangen var det Veidekke som lå lavest. Anbudet fra Veidekke lå 13,3 millioner lavere enn det arbeidsfellesskapet forlangte etter første utlysning.

 

Påhuggene er låst

Prosjektet har en kostnadsramme på 295 millioner kroner. Prosjektleder Frode Lykkebø i Region Vest regner med at den endelige regningen blir lavere.

Oppdraget omfatter støp av portaler og montering av elektro- og sikkerhetsutrustning, i tillegg til prosjektering og driving av tunnelen. Prosjektering og omlegging av 870 meter veg i dagen inngår også i oppdraget.

Under prosjekteringen blir det lite å gå på når det gjelder trasévalget. Påhuggene er låst. Mellom dem kan entreprenøren gå opptil 20 meter til hver side fra den traséen som er vedtatt i reguleringsplanen, og like langt opp og ned. Når det gjelder dimensjonering er det mer spillerom.

 

Klage lite sannsynlig

Det er lite sannsynlig at noen av de øvrige anbyderne vil klage på vedtaket om å tildele Veidekke kontrakten.

Vegvesenet legger opp til at overskuddsmassen blir lagt i sjødeponi, men det er ikke noe krav. - Hvis entreprenøren kan finne en bedre anvendelse, er det bare en fordel, sier Frode Lykkebø.

Tunnelen skal bygges i klasse B med profil T 8,5 og opsjon på T 9,5. Det blir tre havarinisjer og nødstasjoner for hver 125. meter. I oktober eller november 2016 må tunnelen være klar til bruk. Deretter blir gamlevegen forbi Lussandberget stengt for gjennomkjøring om vinteren, men de fastboende vil fortsatt ha mulighet til å komme inn på vegen.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.