ARKIVNYHETER

Veidekke driver Noreviktunnelen

Veidekke skal drive Noreviktunnelen, hvis ingen klager på Vegvesenets avgjørelse. Når den åpnes, blir E 39 tryggere enn i dag og 960 meter kortere.
Veidekke skal drive Noreviktunnelen, hvis ingen klager på Vegvesenets avgjørelse. Når den åpnes, blir E 39 tryggere enn i dag og 960 meter kortere. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
21. juni 2010 - 12:47

Vedtaket var ventet. Til tross for at det kom inn hele 10 anbud på jobben, var konkurransen svært ujevn. Bare to anbud var mindre enn 10 prosent høyere enn Veidekkes.

I tillegg til tunnelarbeidet omfatter oppdraget anlegg av 2,9 km ny E 39 i dagen, 910 meter adkomstveger, 1 160 meter private veger og 250 meter gang/sykkelveg. Vegen som skal få avlastning følger nordsiden av Sognefjorden. Ytterpunktene er Torvund og Teigen i Høyanger kommune. Vegen er bratt og smal og har mange farlige avkjørsler, men er ikke spesielt rasfarlig.

Den nye vegen er prosjektert av AsplanViak i Leikanger. Den vil spare brukerne for mange høydemeter. I dag må alle trafikanter på E 39 over Torvundshøgda hvor det høyeste punktet på vegen ligger 140 meter over havet. Når nyvegen tas i bruk, blir vertikaltraséen mye flatere. Omleggingen fører også til at E 39 blir 960 meter kortere enn nå.

Vegvesenet har lagt opp til at entreprenøren kan drive en god del av tunnelen fra én side, hvis det er ønskelig. I desember 2012 må tunnel og veg være klar til bruk. Etterpå vil nåværende E 39 fungere som adkomstveg til boliger og gang/sykkelveg.

Tunnelprofilet blir T 8,5. Grunnforholdene er gode, hvis resultatene fra forundersøkelsene stemmer. Vegvesenet legger opp til at overskuddsmasse fra tunnelen legges i deponi for senere bruk.

I følge Vegvesenets beregninger vil de totale omkostningene for prosjektet komme på på 363 millioner 2010-kroner. Regningen dekkes med ordinære riksvegmidler.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.