Veidekke driver Noreviktunnelen

Veidekke driver Noreviktunnelen
Veidekke skal drive Noreviktunnelen, hvis ingen klager på Vegvesenets avgjørelse. Når den åpnes, blir E 39 tryggere enn i dag og 960 meter kortere. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Vedtaket var ventet. Til tross for at det kom inn hele 10 anbud på jobben, var konkurransen svært ujevn. Bare to anbud var mindre enn 10 prosent høyere enn Veidekkes.

I tillegg til tunnelarbeidet omfatter oppdraget anlegg av 2,9 km ny E 39 i dagen, 910 meter adkomstveger, 1 160 meter private veger og 250 meter gang/sykkelveg. Vegen som skal få avlastning følger nordsiden av Sognefjorden. Ytterpunktene er Torvund og Teigen i Høyanger kommune. Vegen er bratt og smal og har mange farlige avkjørsler, men er ikke spesielt rasfarlig.

Den nye vegen er prosjektert av AsplanViak i Leikanger. Den vil spare brukerne for mange høydemeter. I dag må alle trafikanter på E 39 over Torvundshøgda hvor det høyeste punktet på vegen ligger 140 meter over havet. Når nyvegen tas i bruk, blir vertikaltraséen mye flatere. Omleggingen fører også til at E 39 blir 960 meter kortere enn nå.

Vegvesenet har lagt opp til at entreprenøren kan drive en god del av tunnelen fra én side, hvis det er ønskelig. I desember 2012 må tunnel og veg være klar til bruk. Etterpå vil nåværende E 39 fungere som adkomstveg til boliger og gang/sykkelveg.

Tunnelprofilet blir T 8,5. Grunnforholdene er gode, hvis resultatene fra forundersøkelsene stemmer. Vegvesenet legger opp til at overskuddsmasse fra tunnelen legges i deponi for senere bruk.

I følge Vegvesenets beregninger vil de totale omkostningene for prosjektet komme på på 363 millioner 2010-kroner. Regningen dekkes med ordinære riksvegmidler.Les mer om: