Veidekke bytter folk i Trøndelag

Veidekke bytter folk i Trøndelag
(Bilde: colourbox.com)

Brevet gir derimot ingen svar på kommunaldirektør Einar Aasved Hansens invitt til en minnelig kompensasjon. Hansen har i et intervju i Våre Veger sagt at saken vil være tjent med en løsning utenfor rettssalene dersom Trondheim og andre kommuner i Midt-Norge har betalt for mye for asfaltarbeider i 2005-2008. Et arbeid med å dokumentere dette pågår.

"Forebyggende arbeid"

I brevet redegjør Veidekkes konsernadvokat John Strand for det som er gjennomført av forebyggende arbeid for å sikre etterlevelse av konkurransereglene. Det er også gjort endringer i Veidekkes organisasjon i Trøndelag.

Det viktigste punktet er avskjedigelsen av tidligere distriktsleder Odin Kringen 29. januar 2010 som er opprettholdt av to rettsinstanser, Stjør- og Verdal tingrett og Frostating lagmannsrett. Eivind Olav Andersen har overtatt som distriktsleder i Region Midt etter Kringen. Flere andre medarbeidere som var nært knyttet til Kringen har også sluttet i selskapet.

Ny leder i juli

Fra 1. juli 2012 overtar Øyvind Moen stillingen som ansvarlig for Veidekke Industri (tidligere KOLO Veidekke) når Per Johan Plünnecke går av med pensjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå