BYGG

Veibyggingskravene blir strengere

NYE RETNINGSLINJER: Vegdirektoratets Håndbok 018, retningslinjene om hvordan veiene skal bygges, blir skjerpet. Eksisterende veier, her Riksveg 2 ved Nybakk som har telehivskader, blir ikke omfattet av de skjerpete kravene.
NYE RETNINGSLINJER: Vegdirektoratets Håndbok 018, retningslinjene om hvordan veiene skal bygges, blir skjerpet. Eksisterende veier, her Riksveg 2 ved Nybakk som har telehivskader, blir ikke omfattet av de skjerpete kravene. Bilde: Scanpix

Mer detaljerte krav til forundersøkelser og sikkerhet ved arbeid i rasutsatte områder, spesielt med tanke på fjellskjæringer og kvikkleire, er blant nyhetene i den reviderte versjonen av Håndbok 018, Vegbygging.– Tatt lærdom

– Bakgrunnen er de hendelser vi har hatt i slike sammenhenger de siste årene.

Lærdommen fra dette har vi nå tatt inn i den reviderte veinormalen, i tillegg til at vi har gjort tilpasninger til nye standarder og krav, sier leder av Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer.Mer vann

En annen betydelig endring i håndboken handler om drenering og håndtering av vann.

– Klimaendringene gjør at vi må være beredt til å håndtere større vannmengder. Det betyr at vi har endret på krav knyttet til beregning av vannmengder slik at vi får sikrere drenssystemer, forklarer Hauer.– Ikke dagens veier

– Vil endringene i Håndbok 018 også omfatte krav til eksisterende veier som er ødelagt på grunn av for dårlige drensystemer?

– I utgangspunktet ikke. Revisjonen gjelder for bygging av nye veier, sier Hauer til Teknisk Ukeblad.Materialkvalitet og dimensjonering

I håndboka stilles også nye krav til slitestyrke på materialer som for eksempel pukk og grus som brukes i veiens bærelag. Slitestyrken skal dokumenteres ved hjelp av en ny testmetode (micro-Deval).

Dette for å sikre kvaliteten på materialene som brukes, slik at resultatet blir en holdbar vei.Fokus på dokumentasjon

Nytt er også delkapitlet om dimensjonering av veioverbygning i tunnel. Dette overlapper delvis tilsvarende i håndbok 021 veitunneler, men skal etter hvert overføres til Håndbok 018 i sin helhet.

Den nye versjonen av håndboka har også et større fokus på hvordan ulike operasjoner skal utføres og dokumenteres enn tidligere utgaver har hatt.Europeiske standarder

De aller fleste, både store og små, endringene i håndboka er et resultat av nødvendig tilpasninger til europeiske standarder og endringer og oppdateringer på tilstøtende fagområder.

– Allerede idet vi nå legger fram en ny versjon ser vi behov for ytterligere revisjoner om ikke lenge, blant annet på grunn av tilpasning til flere nye standarder og målemetoder som vi vet kommer, sier Hauer.Hyppigere revisjoner

Han sier det blir lagt opp til hyppigere og mindre revisjoner framover.

– Slik at vi til enhver tid skal kunne ha en så oppdatert som mulig gjeldende versjon liggende på vegvesen.no, sier Hauer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.