BYGG

Vei-Norge forgubbes

Andelen av de som er 60-70 år er dobbelt så høy hos Statens Vegvesen som hos andre grupper. Dette bekymrer veldig, sier tillitsvalgt i Tekna, Karl Sigurd Fredriksen.
Andelen av de som er 60-70 år er dobbelt så høy hos Statens Vegvesen som hos andre grupper. Dette bekymrer veldig, sier tillitsvalgt i Tekna, Karl Sigurd Fredriksen. Bilde: Junge, Heiko
Rune Midtskogen
13. mai 2011 - 07:08

– Det er en utbredt bekymring blant medlemmene i Tekna over denne utviklingen. Statens Vegvesen er en aldrende forsamling. Dette er noe vi må ta seriøst, sier tillitsvalgt i Tekna, Karl Sigurd Fredriksen (60), til Teknisk Ukeblad.

Tall fra Tekna viser at andelen eldre sivilingeniører er mye høyere her enn i samfunnet for øvrig, mens andelen yngre er mye lavere.

Snart vil mange av veiingeniørene gå av med pensjon - noe som kan resultere i en krise for sektoren, ikke minst om man øker investeringene i ny Nasjonal Transportplan.– Vi må erkjenne problemet BEKYMRET: Karl Sigurd Fredriksen ser ikke positivt på rekrutteringen til Statens Vegvesen. - Det er en utbredt bekymring blant medlemmene i Tekna, sier Fredriksen.
– Vi må erkjenne problemet BEKYMRET: Karl Sigurd Fredriksen ser ikke positivt på rekrutteringen til Statens Vegvesen. - Det er en utbredt bekymring blant medlemmene i Tekna, sier Fredriksen.

– Vi må erkjenne problemet

– Andelen mellom de som er 60-70 år er dobbelt så høy hos Statens Vegvesen som hos andre grupper. Dette bekymrer oss veldig, sier Fredriksen, som ved siden av jobben i Statens Vegvesen jobber ved Universitetet i Agder.

Han ser ikke bort fra at det er behov for en kriseplan for å skaffe kompetanse til offentlige tekniske formål, både til staten og kommunene.

– Tar vi innover oss at forgubbingen er enda verre ved de aktuelle utdanningsinstitusjonene, kan den forestående rekrutteringskrisen bli et langsiktig problem. Det er underlig at det ikke har vært større fokus på denne kompetanseforvitringen tidligere. Jeg tror årsaken er at ingen, verken i Statens Vegvesen eller andre steder, har lyst til å si at man ikke er god. Men nå må vi erkjenne problemet.Sjekket utdanningsenheter

– Hvilke tiltak iverksetter dere for å bedre rekrutteringen og kompetansen?

– Vår oppgave som fagforening er her å bidra med faktagrunnlag, men kompetanse er ikke lett å måle. Selv om noen vil oppfatte dette som et innlegg i lønnsforhandlingene, kommer vi faktisk ikke utenom at kompetanse også handler om lønn. I privat sektor tjener våre medlemmer 40-50 prosent mer enn i offentlig sektor, mens forskjellen i Sverige er rundt halvparten, sier Fredriksen.

Formelt ser det ut til at utdanningsnivået har holdt seg.

– Tekna’s andel av de ansatte har vært stabil, men her som ellers får man vel kvalitet i noen grad etter hva man betaler. I tillegg er det et stort problem at statsetatene bare får disponere en brøkdel av sin egen lønnsramme strategisk, statsoppgjøret styres i hovedsak av LO, og de er respektabelt nok opptatt av egne medlemmers lønn.Lønn ikke avgjørende

Tekna har sjekket seks av våre viktigste utdanningsenheter og funnet at andelen ansatte over 60 år er over 30%, mens den bare er 8% i hele medlemsmassen.

– Jeg vet at mange av disse er svært bekymret selv. Tallene alene burde få noen klokker til å ringe. Hvem tar det nasjonale ansvaret her? spør Fredriksen.

Administrerende direktør i BNL, Ketil Lyng, mener det blir feil å konkurrere om lønn.

– Det er viktig å få rekruttert nok til yrkeskategorien, men vi får ikke flere kompetente fagfolk ut fra å konkurrere på lønn, det er et kortsiktig tenkning. For oss i byggenæringen er det helt avgjørende at vi har tilstrekkelig kompetanse til å jobbe fram prosjektene, sier han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.