Vegvesenet vil utrede om det bør bygges ett eller to nye løp i Fløyfjellstunnelen

E39 Fløyfjelltunnelen skal forlenges til Eidsvåg som følge av Bybanen til Åsane. I tillegg skal søndre del oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen vil utrede mulighet for å tilrettelegge for tovegs-trafikk i ett løp i søndre del av Fløyfjelltunnelen.

E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen.
E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
23. mai 2022 - 11:34

Alternativene vegvesenet går videre med å utrede er:

B) bygging av ett nytt løp og utvidelse av nordgående løp

C) bygging av to nye tunnelløp

To verdianalyser av Fløyfjelltunnelen sør, en intern og en ekstern, ligger til grunn for vegvesenets videre arbeid med oppgradering av E39 Fløyfjelltunnelen. I verdianalysene er det sett på ulike løsninger for å redusere anleggskostnader, øke den samfunnsøkonomiske nytten og redusere transportkostnadene.

I tråd med konklusjonen i begge analysene er Statens vegvesen sin faglige anbefaling å jobbe videre med alternativ B og C

– Vi vil nå avklare med Samferdselsdepartementet hvilke overordnede vurderinger som skal ligge til grunn for vårt videre arbeid, sier utbyggingsdirekør Kjell Inge Davik.

 

Kan være aktuelt med to nye løp

Analysene viser at alternativet med et nytt løp og full oppgradering av ett av de eksisterende tunnelløpene (alt. B) vil gi en robust løsning. Begge analysene foreslår i tillegg å se på et alternativ med to nye løp (alt. C) og har vurdert at dette kan bygges raskere enn alt. B.

For å kunne opprettholde et vegsystem i Bergen med akseptabel sårbarhet og samfunnssikkerhet, er det helt nødvendig at Fløyfjelltunnelen i tillegg til å forlenges mot Eidsvåg, utvides med mulighet for tovegskjøring i hvert løp. I det videre arbeidet vil vi utrede alternativ B og C før vi tar en avgjørelse på hvilket alternativ vi lager reguleringsplan på, sier Davik.

Prosjektet vil før sommeren levere tids- og kostnadsanslag for de to alternativene, samt vurderinger blant annet knyttet til trafikale konsekvenser som grunnlag for beslutning for hvilket alternativ det skal lages reguleringsplan på. 

Holder samme tidsplan som Bybanen

Utbyggingsdirektøren sier vegvesenet er i rute i henhold til planen.

– Dersom vi får vedtatt vårt forslag til reguleringsplan sommeren 2023 holder vi samme framdrift på planbehandling som Bybanen.

Davik presiserer at midler til Fløyfjellstunnelen først kan bevilges over Statsbudsjettet når det foreligger en godkjent reguleringsplan

– Midler kan kun bevilges igjennom de årlige statsbudsjettene og det er avgjørende at Fløyfjelltunnelen blir sett opp mot framdrift og finansiering i Byvekstavtale Bergen. Rent praktisk betyr det at ved godkjent reguleringsplan i 2023 vil vegvesenet tidligst kunne få bevilgning i 2025 og lyse ut kontrakt.

Avhengig av hvilket alternativ vegvesenet går videre med reguleringsplan på og kontrakt med entreprenør, estimeres det at anleggsarbeidene vil ta 4-6 år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.