Vegvesenet vil ha stag og plater til Hardangerbrua

Vegvesenet vil ha stag og plater til Hardangerbrua
MT Højgaard fra Danmark skal utføre stålarbeidet på Hardangerbrua. Samme firma ligger godt an til å få en ny kontrakt som gjelder leveranse av en del stålkonstruksjoner. Bilde: Statens vegvesen

Forankringsstag og plater for bærekablene utgjør den største vekten, ca. 183 tonn. Disse skal også overflatebehandles. Rundt stagene skal det monteres kabelsko med en samlet vekt på 116 tonn.

Før montasje av bærekablene blir det montert en cat-walk over fjorden. Den holdes også på plass av forankringsstag og plater. Levering av disse inngår i entreprisen.

Under montasje av stålkassen som bærer kjørebanen blir tårnene holdt i riktig stilling av kabler. Levering av forankringsstag og plater for disse kablene inngår også i entreprisen.

Oppdraget omfatter bare levering, ikke montering. Den jobben utføres av det danske firmaet MT Højgaard som har stålentreprisen på Hardangerbrua.

Dette oppdraget er ikke det siste. Levering av sadler til tårntoppene og hengstenger som stålkassen henges opp i, blir lyst ut om kort tid.

Les mer om: