NYHETER

Vegvesenet vil gi NCC kjempejobb

NCC skal anlegge 6,25 km motorveg i Akershus og Østfold for 836,7 millioner kroner. Forutsetningen for kontraktstildelingen er at det ikke kommer klager innen 6. januar fra noen av de andre anbyderne.

Bildet viser det framtidige krysset mellom E 18 og fylkesveg 120. NCC skal anlegge vegen hvis ingen klager innen 6. januar. (Ill.: Rambøll)
Bildet viser det framtidige krysset mellom E 18 og fylkesveg 120. NCC skal anlegge vegen hvis ingen klager innen 6. januar. (Ill.: Rambøll) Bilde: hmoosl
19. des. 2013 - 09:25

Hvis klagene uteblir, blir kontrakten underskrevet et par dager etter at fristen går ut. Kontraktsummen blir i så fall identisk med det laveste anbudet.

Strekningen ligger mellom Retvedt i Ski kommune i Akershus og Knapstad i Hobøl kommune i Østfold. Den er en av ni parseller på ny E18 mellom Vinterbru og Ørje. 5,25 av de 6,25 kilometrene ligger i Hobøl.

 

Store masseforflyttinger

Den som får kontrakten, må flytte på mer enn halvannen million kubikkmeter for å gi plass til motorvegen. 735 000 kbm fjell skal sprenges og 815 000 kbm jord skal graves ut.

Behovet for stein og jord på anlegget blir mye mindre. Masseoverskuddet skal legges i deponier i nærheten av vegen. Disse er utformet av landskapsarkitekter.

- Deponiene blir formet slik at de passer inn i terrenget. Det øverste jordlaget består av stedegne masser som blir fjernet fra vegtraséen. De vil sørge for naturlig revegetering. Plasseringen av deponiene nær vegen betyr at vi slipper å belaste det lokale vegnettet med transport av overskuddsmasser, sier byggeleder Kaja Svenneby i Statens vegvesen.

 

Tilsammen fem bruer

Fem bruer i veglinjen inngår i ny E18. Alle er platebruer i betong. Den lengste er 300 meter lang. Den krysser Hobølelva. For øvrig er det en bru på en sideveg, en faunapassasje, en miljøtunnel og en kryssende kulvert. 28 000 kbm betong vil gå med til konstruksjonene.

2 to-planskryss inngår i den nye strekningen. Den Ny E18 vil krysse den gamle en gang, ellers går den nye traséen helt utenom den gamle.

Elektroarbeid og asfaltering inngår i entreprisen. Det skal settes opp 315 lysmaster med tilhørende elektroanlegg, og det skal legges 80 000 tonn asfalt.

Vegen skal være klar til bruk høsten 2016. Det blir ingen delfrister.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.