NTP 2022-2033

Vegvesenet sparer 50 milliarder i kostnadskutt - som kan resultere i 46 nye veiprosjekter

Store innsparinger og nytenkning gjør at Vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022-2033.

– Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om Vegvesenets måte å angripe ny Nasjonal Transportplan på.
– Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om Vegvesenets måte å angripe ny Nasjonal Transportplan på. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
15. okt. 2020 - 14:21

Dette er prosjekter som er klare for utbygging i perioden, og som vil skape verdi og nytte i hele Norge.

– Dette er et resultat av at Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på veiprosjektene som ligger i NTP. Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier vegdirektøren.

Forslaget til nye prosjekter kommer fram i et underlag for neste nasjonale transportplan, der Statens vegvesen er bedt om en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal inn i neste planperiode.

Prosjektene er også vurdert utfra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette inngår i Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen NTP 2022-2033, som legges fram våren 2021.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu som falt ned under flommen etter uværet Hans.
Les også

640 millioner mer til riksveier

Planlegger lange strekninger

– Nytten av investeringer tas ut for fulle når vi kan planlegge, bygge og utbedre over lange strekninger. Dette ønsker vi å gjøre mer av i neste NTP. Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier Dahl Hovland.

I neste NTP legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, for eksempel langs riksvei 3 i Østerdalen, riksvei 9 Setesdal og riksvei 94 i Finnmark.

– Vi må oppfordre politikerne til å vise framsynthet og handlekraft og prioritere klima- og miljøvennlig transport, skriver Svein Skartsæterhagen.
Les også

Det går mot en ny bølgedal i jernbaneutbyggingen

Kostnadskutt og budsjettambisjoner

Den gjeldende transportplanen (NTP 2018-2029) la opp til en betydelig budsjettøkning. Så langt i perioden ligger Vegvesenets årlige investeringsbudsjett ni milliarder kroner under den planlagte opptrappingen.

Vegvesenet har denne gang sett på hva en budsjettøkning på 25 prosent over 2020- budsjettet kan gi sammen med store kostnadsreduksjoner. Med økte budsjetter og reduserte kostnader kan 46 prosjekt få klarsignal i første seksårsperiode.

Vegvesenet tar i porteføljen hensyn til prosjektene som ligger inne i gjeldende transportplan, om prosjektene er klare og hva de gir av samfunnsøkonomiske nytte, samt regionale virkninger.

 
 


Utbedringsstrekninger – en viktig strategi

Vegvesenet vil ikke låse alle investeringer i definerte prosjekter, men legger mye midler inn i utbedringsstrekninger langs alle hovedrutene på riksveinettet:

«Dette er en metodikk der vi definerer utfordringer over lengre strekninger. I større grad utfordres Vegvesenets organisasjon til å levere nytte på en strekning for en gitt sum penger, der vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan. Igjen dreier dette seg om å få mest mulig ut av investeringene og sette sammen en prosjektportefølje over lengre strekninger som gir helhetlige utbygginger.»

Rammeavtalen handler om forskjellige arbeider for å bedre trafikksikkerheten på de to riksveiene.
Les også

Agder: Riksveier skal rustes opp for inntil 50 millioner

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Prosjekter må løpende optimaliseres

Det er viktig at Nasjonal transportplan ikke blir for statisk. Ambisjonene om store utbygginger og bedre veier i alle landsdeler må synliggjøres. Men Vegvesenet ønsker fleksibilitet til å starte opp prosjekter når de er modne, og som inngår i en større plan om å utbedre lange strekninger og utvikle bo- og arbeidsmarked.

Vegvesenet skriver også i svaret til departementet at fellesprosjektene med jernbane gir for stive bindinger og for lite fleksibilitet i planleggingen. Dette er verken optimalt med hensyn til kostnader eller naturverdier.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.