– Det er svært nyttig for Statens vegvesen at Vegtilsynet inspiserer våre veger og anlegg, og dermed hjelper oss med å overvåke sikkerheten, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Region øst i en pressemelding.

– Inspeksjonene som Vegtilsynet gjorde i slutten av 2018 har blant annet ført til at vi fra og med i år vil ha hyppigere øvelser i alle tunneler i Region øst.

Manglende oppdatering

Noen av feilene som Vegtilsynet fant i riksveg 23/nå E134 Frogntunnelen i Akershus og E6 Øyertunnelen og E16 Røstetunnelen i Oppland, gjaldt manglende oppdatering av beredskapsplaner og annen dokumentasjon.

– Her trengs det en del avklaringer av hva beredskapsplanene for disse tunnelene skal inneholde av dokumentasjon. Dette trenger vi litt tid til å jobbe med, sier Lund.

Vegtilsynet fant også feil eller mangler ved noe av sikkerhetsutstyret i de tre tunnelene. Noen feil gjaldt forhold som merking av utstyr og ble rettet umiddelbart. Nødtelefoner og brannslokkingsapparat virker som de skal i alle de tre tunnelene.

– Statens vegvesen legger stor vekt på å oppfylle alle sikkerhetskravene til vegtunneler, sier Per Morten Lund.

– Vi arbeider kontinuerlig med å utbedre eldre tunneler, som trenger oppgradering, og våre driftsentreprenører overvåker tunnelene og sikkerhetsutstyret i dem jevnlig. I løpet av våren vil vi utføre ytterligere tester for å forvisse oss om at alt utstyret som Vegtilsynet fant feil ved, fungerer optimalt.   

Statens vegvesen fikk tilsynsrapporter fra Vegtilsynet i desember og januar, og fikk frist til 22. februar for å komme med planer for hvordan avvikene kunne rettes.

 

LES OGSÅ: Kritikk fra Vegtilsynet: Nødtelefonene fungerte dårlig i Øyertunnelen