NYHETER

Vegvesenet innstiller på Implenia i Samnanger

Vegvesenet er innstilt på at Implenia får oppdraget med omlegging av fylkesveg 48 ved Tysse i Samnanger kommune. Jobben er priset til 297,5 millioner kroner.

Den svarte linjen markerer strekningene som skal utbedres. De 7,5 kilometrene som er oppgitt på kartet er summen av strekningene på fv 48 og fv 7. (Ill.: Statens vegvesen)
Den svarte linjen markerer strekningene som skal utbedres. De 7,5 kilometrene som er oppgitt på kartet er summen av strekningene på fv 48 og fv 7. (Ill.: Statens vegvesen)
21. okt. 2012 - 12:34

Anbudskonkurransen var helt jevn. Bare tre promille skilte Implenia og Risa, men kontrollen av anbudene førte ikke til forandringer. Hvis klageretten ikke blir brukt, blir dette Implenias nest største kontrakt i Norge siden firmaet kjøpte Betonmast.

Tysse er kommunesenter i Samnanger, som er Bergens nabokommune i øst. Fylkesveg 48 går tvers gjennom tettstedet. Årsdøgntrafikken ligger på ca. 1 300. Ingen avskrekkende trafikkmengde, men fylkesvegen gjennom Tysse er overhodet ikke dimensjonert for den. Vegen minner mest om en blindveg gjennom et boligstrøk med få innbyggere.

Heller ikke utenfor tettstedet holder vegen mål. Geometrien er dårlig og vegbredden utilstrekkelig.

 

Tunnel utenom Tysse

Fylkesveg 48 skal nå utbedres og legges om over en strekning på 5,9 km. Forbi Tysse skal vegen gå i en 2,3 km lang tunnel. Utenfor tunnelen vil den nye vegen i hovedsak følge nåværende trasé, men det blir mange små omlegginger, og det blir sammenhengende gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen. I dag er det ikke noe tilbud til fotgjengere og syklister på denne delen av fylkesveg 48.

Tunnelen får profil T 9,5. I følge Vegvesenets beregninger vil det gå med 35 000 kvm PE-skum, 7 000 kbm sprøytebetong og 16 000 bolter til å sikre den.

I dagsonene skal 31 000 kbm masse skiftes ut, 3 100 kvm skal plastres med stein og det skal settes 1 800 sikringsbolter.

 

Bløte masser i vannet

Det skal sprenges ut 175 000 kbm i tunnelen og 78 000 kbm i dagsonene. Steinmasser som ikke går med til vegbygging på fylkesveg 48, blir brukt til å etablere gang/sykkelveg langs 1 600 meter av fylkesveg 7. På vel en kilometer av denne strekningen går vegen langs Frølandsvatnet. Her blir gang/sykkelvegen etablert på fylling i vannet. Store mengder stein vil gå med til fyllingen på grunn av bløte masser i bunnen av vannet, som må fortrenges.

Arbeidet på fylkesveg 7 inngår i entreprisen. Det gjør også ombygging av krysset mellom fylkesveg 48 og fylkesveg 7 fra T-kryss til rundkjøring, og en omfattende omlegging av lokalveger og vann- og avløpsledninger.

 

Mange forskutterer

Oppdraget som Implenia ligger an til å få, utgjør 85 prosent av entreprisekostnadene for dette prosjektet. Elektroarbeid, støyisolasjon og ombygging av en kort bru utgjør de siste 15 prosentene. Brua skal krysse Frølandselva. Riving av brua og bygging av ny bru lyses ut neste år. Grunnen til at denne jobben er skilt ut fra hovedentreprisen, er at reguleringsplanen for brua ikke var klar tidsnok.

Kostnadrammen for prosjektet er 430 millioner kroner. Hele beløpet blir til slutt dekket over fylkesvegbudsjettet, men 100 millioner kroner blir forskuttert av bedrifter og kommuner som er interessert i fortgang i utbyggingen.

Fusa Kraftlag, Frank Mohn Fusa og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap forskutterer 30 millioner hver. For øvrig forskutterer Samnanger 7 mill., Fusa 5 mill. og Kvam 3 mill.

Den som får hovedkontrakten, må sørge for at alt er klart for elektroentreprenøren innen 1. juli 2014. Andre delfristen er det ikke. Hele jobben må være fullført fem måneder senere.

Statens vegvesen har utført prosjekteringen med assistanse av Plan Vest.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.