PROSJEKTER

Vegvesenet halverer antall avdelingsdirektører: Her skal de jobbe

27 av 58 avdelingsdirektører får kontor et annet sted enn der divisjonen deres holder til.

Statens vegvesens divisjoner er plassert andre steder enn der toppledelsen sitter, og nå viser det seg at også mange av avdelingsdirektørene skal ha arbeidssted andre steder enn der divisjonsledelsen sitter.
Statens vegvesens divisjoner er plassert andre steder enn der toppledelsen sitter, og nå viser det seg at også mange av avdelingsdirektørene skal ha arbeidssted andre steder enn der divisjonsledelsen sitter. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
4. sep. 2019 - 05:00

Når Vegvesenets nye organisasjon trer i kraft fra nyttår, blir det med nesten halvparten så mange avdelingsdirektører som før omorganiseringen. Dagens 100 avdelingsdirektører er nemlig redusert til 58 i den nye organisasjonen som består av seks divisjoner i tillegg til Vegdirektoratet .

– Fra neste år blir Statens vegvesen en slankere og mer effektiv organisasjon, og det er naturlig at vi da også blir færre ledere, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud til Vegvesenets nettpublikasjon Vegnett.

De seks divisjonene er spredt fra Arendal i sør til Tromsø i nord, men det viser seg nå at Vegvesenet blir ytterligere desentralisert på avdelingsnivå. 27 av 58 avdelingsdirektører kommer nemlig til å ha arbeidssted helt andre steder i landet enn der divisjonene de tilhører, holder til.

Bare en av seks under samme tak

Bare i en av divisjonene skal divisjonsdirektøren ha samme arbeidssted som alle sine avdelingsdirektører. Det gjelder divisjonen for Fellesfunksjoner som skal holde til i Moss.

I IT-avdelingen - som er lagt til Drammen - vil tre av fem avdelingsdirektører ha samme arbeidssted som divisjonsdirektøren, mens i de fire siste divisjonene vil mer enn halvparten av avdelingsdirektørene jobbe andre steder enn der divisjonen deres ligger:

  • Fem av ni avdelingsdirektører i utbyggingsdivisjonen skal ikke jobbe i Bergen.
  • Syv av ti avdelingsdirektører i divisjonen for Transport og Samfunn skal ikke jobbe i Trondheim.
  • Åtte av elleve avdelingsdirektører i Vegdivisjonen skal ikke jobbe i Tromsø.
  • Fem av syv avdelingsdirektører i Trafikant- og Kjøretøydivisjonen skal ikke jobbe i Arendal.

I Utbyggingsdivisjonen, Vegdivisjonen og Transport- og samfunnsdivisjonen er det flere regionale avdelinger hvor de fleste regionkontorene nødvendigvis må være andre steder enn der divisjonskontoret er. Men også avdelingene som har ansvar for de regionene divisjonen deres holder til i, sitter på andre steder enn divisjonene.

  • Utbyggingsdivisjonens avdeling for Utbyggingsområde vest sitter altså ikke i Bergen, der Utbyggingsdivisjonen holder til, men i Leikanger.
  • Transport- og samfunnsdivisjonens avdeling for Transport i Midt-Norge sitter ikke i Trondheim, der Transport- og samfunnsdivisjonen holder til, men i Molde.
  • Og Vegdivisjonens Vegavdeling Nord sitter ikke i Tromsø, der Vegdivisjonen holder til, men i Bodø.
  • Divisjoner og regionsentre: Her skal Statens vegvesen holde til

– Et mål å flytte færrest mulig

I et epostsvar på Veier24 sitt spørsmål om hvorfor så mange avdelingsdirektører skal sitte på andre steder enn der divisjonsdirektøren deres har kontor, skriver konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud blant annet at det har vært et mål at færrest mulig Vegvesen-ansatte måtte flytte som følge av omorganiseringen.

– Statens vegvesen er en desentralisert organisasjon. Vi har alltid vært, og vil fortsatt være spredd ut over hele landet fordi oppgavene våre ligger over alt i landet. Noen oppgaver kan vi løse fra hvor som helst, mens andre oppgaver krever at vi er til stede der det skjer. I noen tilfeller er det naturlig at divisjonsdirektør og avdelingsdirektør sitter under samme tak, i andre sammenhenger er det mer naturlig at de sitter på forskjellige steder. Det har vært et mål for oss at færrest mulig av våre ansatte skal flytte på seg.

 – Hva slags utfordringer medfører denne desentraliseringen i det daglige arbeidet?

– Vi har i mange år vært vant til å jobbe i en organisasjon som har vært til stede i veldig mange lokalsamfunn. Mange medarbeidere er vant til at lederen deres sitter et annet sted enn dem selv, og vi opplever at dette i all hovedsak går veldig greit. Noen ganger er det selvsagt behov for å møtes fysisk, med den utfordringen er ikke større enn at vi løser den greit. Slik jeg ser det er dette en forsterkning av en allerede veldig positiv side ved vår organisasjon, skriver Grimsrud.

– Har Vegvesenet særlige forutsetninger for å håndtere en så desentralisert organisasjon som Vegvesenet vil bli nå, fordi dere «alltid» har vært spredt over hele landet?

– Statens vegvesen har «trent» på å jobbe på denne måten i mange år, så, ja, jeg er overbevist om at vi har de beste forutsetninger for å kunne takle det. For mange av oss i Vegvesenet har dette vært hverdagen i en rekke år. For veldig mange av oss har video-møter blitt en naturlig del av vår jobbhverdag. For noen var det nok litt uvant til å begynne med, men vi opplever nå at det fungerer veldig greit, og det har bidratt til at vi har kunnet redusere reiseutgiftene de siste årene.

– Er det et mål å flytte avdelinger til sine divisjoner etterhvert som dagens avdelingsdirektører slutter, for på sikt å få samlet divisjonene under samme tak?

– Nei, det er ikke et mål. Målet vårt er å skape en effektiv organisasjon ut fra den strukturen vi lager nå, skriver vegdirektøren.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Slik blir de nye divisjonene

Nedenfor finner du oversikter over avdelingene i Vegvesenets divisjoner, med avdelingsnavn, avdelingsdirektører og tilholdssted.

Utbyggingsdivisjonen, med Kjell Inge Davik som direktør, skal holde til i Bergen. Divisjonen får følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
Tekniske fagressurser Margot Åsebø Leikanger
Utbyggingsområde nord Stein Johnny Johansen Tromsø
Utbyggingsområde midt Ove Nesje Molde
Utbyggingsområde vest Kjartan Hove Leikanger
Utbyggingsområde sørøst Ingunn Foss Tønsberg
Kontrakt og marked Bettina Sandvin Bergen
Teknologi og utvikling Kjersti Dunham Bergen
Styringsstab Rolf Helge Grønås Bergen
Kommunikasjonsstab ubesatt Bergen

Divisjonen for transport og samfunn, med direktør Per Morten Lund, skal holde til i Trondheim, og får følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
Samfunnsutvikling Turid Stubø Johnsen Lillehammer
Transportutvikling Per R. Andersen Trondheim
Vegtrafikksentral Nils Karbø Oslo
Trafikksikkerhet Guro Ranes Trondheim
Transport nord Unni Gifstad Bodø
Transport midt  Kjetil Strand  Molde 
Transport vest  Tone Oppedal  Leikanger 
Transport øst  Fred A. Mykland  Lillehammer 
Transport sør  Roar M. Jensen  Arendal 
Styrings- og utviklingsstab  Ubesatt  Trondheim 

Trafikant- og kjøretøy-divisjonen er lokalisert til Arendal, og skal ledes av Bodil Rønning Dreyer. Hun får følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
Kjøretøy Espen Andersson Drammen
Trafikant Henning Harsem Bodø
Utekontroll Kjetil Wigdel Lillehammer
Tilsyn Monika Omholt Arendal
Brukertjenester Frode Børstad Molde
Styringsstab Solveig Hovda Arendal
TK Utvikling Nina Eiri Drammen

Veg-divisjonen skal holde til i Tromsø. Divisjonsdirektøren er ennå ikke ansatt, men vedkommende vil få følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
Fagressurs Marianne Eilertsen Bodø
Lab/grunnboring Grete Storløpa Lillehammer
Vegavdeling Øst Cato Løkken Lillehammer
Vegavdeling Sør Stein Roger Nilsen Arendal
Vegavdeling Vest Svenn Egil Finden Leikanger
Vegavdeling Midt Ubesatt Molde
Vegavdeling Nord Tore Lysberg Bodø
Styringsstab Anne Grethe Olsen Tromsø
Stab teknologi og utvikling Trond M. Andersen Trondheim
Stab kontrakt og marked Ubesatt Tromsø
Kommunikasjonsstab Ubesatt Tromsø

Divisjon for Fellesfunksjoner blir lokalisert i Moss. Divisjonsdirektør Vidar Lødrup får følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
HR og utvikling Berit Ørslien Moss
Administrativ støtte Einride Horstad Moss
Eiendom Leif Bruaas Moss
Juridisk, anskaffelser og krim Ubesatt Moss
Informasjonsforvaltning Jacob Sonne Moss
Styringsstab Christin Hermann Moss

IT-divisjonen skal holde til i Drammen, og ledes av Lars Kalfoss. Han får følgende avdelingsdirektører:

Avdeling Direktør Arbeidssted
Utvikling Henrik Sartz Drammen
Produkt og tjenester Ubesatt Drammen
IT-infrastruktur og drift Magne Sneltvedt Skien
Brukernær IT Dag Hammershaug Lillehammer
IT Strategi og styring Camilla Ruland Drammen
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.