Vegvesenet fikk pålegg fra Arbeidstilsynet etter at gravemaskinfører ble fastklemt under steinmasser

Må utarbeide bedre sikkerhetsplan.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
3. aug. 2018 - 08:25

Det var 27 juni at ulykken skjedde under rassikringsarbeid på fylkesvei 243 ved Sifjorden på Senja i Troms.

En gravemaskinfører havnet i klem etter at maskinen han satt i ble truffet av en stor steinblokk som delte seg og knuste førerhytta. 

Føreren ble fraktet med helikopter til Universitetssykehuset i Nord-Norge etter ulykken. Mannens tilstand ble ifølge sykehuset ansett som moderate. 

LES OGSÅ: Vegvesenet i Midt-Norge får refs for mangelfull drift og vedlikehold av skredsikringstiltak

Ingen kommentarer

Dagen etter - altså 28. juni - foretok Arbeidstilsynet en befaring på området. De fikk også en kopi av den såkalte SHA-planen for prosjektet. Denne var, ifølge tilsynets rapport, sist revidert 22. mars i år.

Etter tilsynet fikk Vegvesenet et brev om at Arbeidstilsynet vurderte å gi pålegg til virksomheten - altså Vegvesenet. De fikk frist til 17. juli med å komme med kommentarer til dette. Arbeidstilsynet fikk ingen skriftlig tilbakemelding, og sendte ut vedtak om pålegg 19. juli. 

Vis mer

Mangelfull SHA-plan

I vedtaket skriver Arbeidstilsynet følgende: 

Byggherre skal utarbeide en SHA-plan som tilfredsstiller kravene i byggherreforskriften § 8.

Følgende forhold ligger til grunn:
Vi har gjennomgått SHA-planen, dens omtalte risikoforhold og spesifikke tiltak.
Etter vår vurdering må den eventuelle restrisiko som er til stede i den enkelte røys etter den enkelte sprengte salve i større grad omhandles og spesifiseres gjennom tiltak i SHA-planen. Dette på bakgrunn av at den enkelte røys jo aldri er helt lik mhp risikoforhold, noe som følgelig tilsier at en gjennom SHA- planen må få på plass et dokumenterbart system som ivaretar at konkrete restrisikoforhold og eventuelle konkrete nødvendige/fullt forsvarlige tiltak blir vurdert av tilstrekkelig kompetente personer, konkludert og skriftlig dokumentert før en går i gang med utlasting av den enkelte røys
(populært kalt sikker jobb analyse - SJA).

Slike risikoforhold kan jo til dels være ulike og relativt mangeartede i den enkelte røys, noe som jo ikke alltid fullt ut er ivaretatt gjennom arbeidsgivers alminnelige arbeidsprosedyrer. I tillegg til risiko og tiltak pga fare for eventuelle forsagere (gjenstående sprenstoff) mv som omtalt i SHA-planen, må det altså etter vår vurdering også stilles krav om at det gjøres øvrige forsvarlige konkrete vurderinger/valg av
forsvarlig metodikk ("SJA") før inngrep i den enkelte røys, som f.eks:

*Kompetent vurdering av og fullt forsvarlig bruk av masseforflytningsmaskineri/lastebil,
bl.a. vurdering og tiltak i forhold hvor slikt maskineri bør plasseres (angrepssted/vinkel) i forhold
til anlegget/den enkelte røys, samt type øvrig metodikk for fullt forsvarlig utlasting av røysa.
*Kompetent vurdering og fullt forsvarlige tiltak i forhold til eventuell rasrisiko fra den
enkelte røys/stuff.
*Kompetent vurdering og fullt forsvarlige tiltak i forhold til hvordan en skal arbeide videre med eventulle store/uhåndterlige steinblokker i røysa, som jo var den sentral utfordringen ved ulykken 27.06.18.

Enkelte slike risikoforhold kan antakelig alternativt ivaretas gjennom helt spesifiserte tiltak i SHA- planen.Jf. for øvrig Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften) § 8, litra c.
Det er brudd på forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) § 8.
For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 16.08.2018 ha mottatt:
*Beskrivelse av spesifikke tiltak/"SJA-tiltak" som ivaretar risikoforhold vedr. det videre arbeid i den enkelte røys etter sprengning.
*Revidert SHA-plan.

Fjordkryssing

Torskenpakken er en veipakke som består av 16 delprosjekter. De fleste av disse ligger i Torsken kommune. Ulykken skjedde under arbeid på det siste store delprosjektet som går ut på å bygge en fjordkryssing over Sifjorden. Dette eliminerer en rasfarlig strekning fra fylkesvei 243. 

Det er Rolf Jørgensen AS som er hovedentreprenør på prosjektet. Arbeidstilsynet opplyser at de også har startet en tilsynsprosess opp mot entreprenøren. 

LES OGSÅ: Høy fartsgrense mørke vegger og manglende tilpasning for syklister bidro til dødsulykke i Raunekleivtunnelen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.