Vegvesenet brøt lønnsforskriften

Vegvesenet skulle ha tatt med en klausul om lønns- og arbeidsvilkår i en kontrakt.

Rådgivingsfirmaet Verkis HF fikk littegrann medhold, men egentlig svært lite i forhold til alt de klaget på:
Rådgivingsfirmaet Verkis HF fikk littegrann medhold, men egentlig svært lite i forhold til alt de klaget på: Foto: Colourbox
Bjørn Olav Amundsen
31. jan. 2018 - 09:47

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) konkluderer med at det har skjedd brudd på regelverket i en sak mellom Vegvesenet og rådgivingsfirmaet Verkis HF. Etaten skulle altså ha tatt med en klausul om lønns- og arbeidsvilkår i den opprinnelige kontrakten for utlysning av en rammeavtale.

Men siden bestemmelsen er tatt med i den endelige kontrakten som ble inngått med åtte leverandører, og siden Kofa mener at konkurransen heller ikke hadde fått noe annet utfall om klausulen hadde vært med i kontrakten i utlysningen, så får ikke avgjørelsen noen særlig konsekvens. Det er ikke grunnlag for å hevde at konkurransen burde vært avlyst, fastslår Kofa.

 

Klaget saken inn for KOFA

Det mente derimot firmaet Verkis HF, som klaget inn saken for Kofa. Firmaet fikk altså littegrann medhold, men egentlig svært lite i forhold til alt de klaget på:

* Verkis HF mente at Vegvesenet brøt de grunnleggende prinsippene i lovens paragraf 5 og kravet til god forretningsskikk ved innhentingen og evalueringen av referanser, og ved å benytte en avropsklausul i rammeavtalen som ikke reflekterer rangeringen av leverandørene.

* Vegvesenet skal også ha brutt forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter paragrafer 5 og 6, jf. loven paragraf 7, ved ikke å regulere krav til lønn- og arbeidsvilkår i rammeavtalen.

* Vegvesenet brøt også regelverket ved at antall parter i rammeavtalen var endret i forbindelse med endring av tildelingsbeslutningen.

Verkis HF mente derfor at Vegvesenet pliktet å avlyse konkurransen.

 

Mellom 200 og 280 millioner

Bakgrunnen er denne: I mars 2016 kunngjorde Statens vegvesen Region Øst en anbudskonkurranse om rammeavtale med flere leverandører om planleggings- og prosjekteringstjenester. Det skulle inngås avtale med mellom fem og ti leverandører. Anskaffelsens verdi var anslått til mellom 200 og 280 millioner kroner. Formålet var å bistå Vegvesenet faglig og prosessmessig på små og mellomstore prosjekter i Oslo og Akerhus.

Utlysningen beskriver kriterier der kompetanse vektlegges temmelig tungt: «De overordnede tildelingskriteriene var "Timepriser" med 35 prosent vekt og "Totalkompetanse" med 65 prosent vekt. Tildelingskriteriet "Totalkompetanse" var inndelt i underkriteriene "kompetanse" (50 prosent vekt) og "Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell" (50 prosent vekt), heter det i Kofas fremstilling. Tilbyderne skulle føre opp nøkkelpersoner for sju områder, og for hver nøkkelperson skulle det oppgis tre referanseprosjekter med tilhørende referanser. Vegvesenet presiserte at det var særdeles viktig at leverandørene sørget for at kontaktopplysningene til referansene var korrekte, og at referansene var kjent med at de ville bli kontaktet.

 

Referansene svarte ikke

Innen fristen mottok Vegvesenet tilbud fra 14 leverandører, deriblant Verkìs HF. I desember 2016 ble åtte leverandører innstilt. Verkis HF var ikke med, siden firmaet kom dårligst ut på referanser. Av de 30 referansene var det 18 som svarte og 12 som ikke svarte på henvendelsene fra Vegvesenet, og firmaet fikk følgelig dårlig poengscore på området.

Og det går fram at flere av referansene var temmelig løse i fisken. Sitat fra Kofas saksbehandling: «Av de 12 var det to fra Statens vegvesen som svarte at de ikke hadde praksis for å evaluere enkeltpersoner og derfor ikke kunne svare på det som ble etterspurt. En tredje fra Statens vegvesen svarte at han ville starte i en annen jobb og derfor ikke ønsket å svare. Tre ytterligere referansepersoner fra Statens vegvesen svarte at den angitte nøkkelpersonen ikke hadde gjort nok arbeid for ham/henne og/eller at vedkommende ikke hadde kjennskap til den angitt nøkkelpersonen. En referanseperson fra Statens vegvesen svarte ikke på henvendelsene.»

Verkis HF scoret bedre på formalkompetanse og pris, og fikk totalt en poengsore på 76,69 poeng. Men det var langt fra bra nok. Leverandørene som ble innstilt lå på mellom 90,24 og 97,87 poeng, og Verkis HF ble innstilt på sisteplass av de 14 anbudene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Verkis HF mente det var feil av Vegvesenet å innhente referanser blant annet i fellesferien, og at purring på e-post ikke utgjør forsvarlig saksbehandling eller god forretningsskikk. Men Kofa mener at Vegvesenet hadde sitt på det tørre. Etaten hadde fra starten av understreket hvor viktig det var at referansene visste at de ville bli kontaktet.

 

Brøt forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Når det gjelder klagepunktene om avropsmekanismen og antall parter i rammeavtalen, så konkluderer Kofa kort med at Verkis HF ikke har saklig interesse i å få punktene vurdert.

Kofas konklusjon: «Statens Vegvesen Region Øst har brutt forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter paragrafene 5 og 6, ved å ikke innta en klausul om lønns- og arbeidsvilkår i den opprinnelige kontrakten.»

Resten av klagene, deriblant påstanden om at Vegvesenet har brutt regelverket ved innhentingen og evalueringen av referanser, førte altså ikke fram.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.