NYHETER

Vegen inn på skrivebordet

Harald Wethal, som er Statens vegvesens prosjektleder for Nasjonal Vegdatabank, viser her fram nettsiden til piblikumsversjonen Visveg.no
Harald Wethal, som er Statens vegvesens prosjektleder for Nasjonal Vegdatabank, viser her fram nettsiden til piblikumsversjonen Visveg.no Bilde: Jarle Skoglund
Jarle Skoglund
11. mai 2005 - 10:55

NVDB skal bidra til å optimalisere drift, forvaltning og utvikling av det offentlige vegnettet på en samfunnsnyttig måte. NVDB som forvaltningssystem vil kunne bidra til å opprettholde vegnettets verdi og standard, og kan brukes til planlegging, styring og sikring av trafikkavviklingen. Egenskaper, objekter og hendelser kan analyseres og oppdateres på valgt kartbakgrunn, eller skrives ut i rapporter. I tillegg ligger bilder av hver 20 meter veg i databasen, man kan se flyfoto av aktuelle områder og få kontakt med klimastasjoner for å se på vær og føreforhold.Men hva er det?

NVDB består av en database med mye fagdata og vegbilder i. Disse hentes inn i et valgt dataverktøy sammen med data fra andre kilder over Internet: Kart fra Kartverket, Vegnettet fra Vbase, flyfoto, Elveg data, GAB og eksempelvis vernede områder fra Direktoratet for naturforvaltning (DIRNAT) brukes i NVDB. (Se illustrasjon.)Vegnettet og fagdata som belysning, skilt og ulykker kan oppdateres av autoriserte brukere. Andre brukere vil kun ha lesetilgang, men kan fremdeles analysere data og få de ut i rapporter. NVDB vil gi et bedre grunnlag for dokumentasjon, og alt som gjøres blir loggført slik at historikk blir tatt vare på for all fremtid.NVDB for alle

Aktuelle brukere av NVDB utenfor Statens vegvesen er kommunene, fylkeskommunene, andre offentlige etater, Statistisk sentralbyrå, politiet, forsvaret, organisasjoner, konsulenter og publikum. NVDB består av ulike verktøy tilpasset brukernes behov. Mange vil finne alt de trenger i web løsningen Viskart som kommer i en pålogget og en åpen versjon. Mer kompliserte arbeidsoppgaver vil gjerne gjøres i verktøy basert på standard GIS/LINE eller ArcGIS som har fått en tilleggskomponent for NVDB. For alle verktøy har brukervennlighet stått i fokus, det skal være enkelt å bruke NVDB!Datakatalogen

NVDB opererer med en Datakatalog, som består av en samling definisjoner og beskrivelser av alle objekter tilknyttet vegnettet. Med objekter menes både "ting" som skilt, belysning og vegdekke, samt begreper som hendelser, tilstand og kø. Alt som skal inn i NVDB må være definert i Datakatalogen, noe som sikrer at vi kan analysere og sammenstille data fra hele Norge. Det er fullt mulig å legge til nye begreper i Datakatalogen ved behov.NVDB – alt på et sted

Det er et langsiktig mål å få hele Norges vegnett, inkludert gang og sykkelveger med alle fagdata inn i NVDB. En slik komplett Nasjonal vegdatabank vil gi utallige muligheter for det offentlige, privatnæringen og privatpersoner. Ikke minst vil det bidra til en optimalisering av transport i Norge som Samferdselsdepartementet har uttrykt ønske om.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Hele Norges vegnett med riks-, fylkes-, kommunale, private og skogsbilveger er allerede i NVDB, det samme er data fra Elveg. Det vil si at aksellast, fartsgrenser, svingeforbud, og envegsreguleringer ligger inne også for kommunale og private veger. Utover dette finnes fagdata fra riks- og fylkesvegnettet som Statens vegvesen vedlikeholder. Det er åpning for at kommuner skal kunne benytte NVDB basen via andre verktøy som de allerede er kjent med. Akkurat hvordan oppdatering av kommunal data vil skje, vil variere mellom de enkelte kommuner.Vite mer?

NVDB er verdensledende i sitt felt, og prosjektdeltakerne blir stadig bedt om å holde foredrag i inn og utland. Sannsynligheten er stor for at du kan få med deg et foredrag i løpet av året på en konferanse eller messe i nærheten av deg. Hvis du ønsker å vite mer om NVDB, kan du også sende en epost til nvdb@vegvesen.no eller besøke en av følgende websider: www.vegvesen.no/nvdb eller www.viskart.no

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.