Vegdirektøren vil styrke veisatsingen: - Nytteverdien overstiger kostnadene med stor margin

- Ikke bare fordi veien er en nødvendighet, men også fordi vår fremtidige inntekt og verdiskapning avhenger av den. Vi kan ikke regne veien som en ren utgiftspost. Veinettet må anses som en inntektsgenerator, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kunne konstatere at mange av toppene innen vei og samferdsel var på plass under hennes årskonferanse, som ble arrangert i Oslo for andre gang.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kunne konstatere at mange av toppene innen vei og samferdsel var på plass under hennes årskonferanse, som ble arrangert i Oslo for andre gang. Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. feb. 2023 - 12:22

Det var på Vegdirektørens årskonferanse at en ny rapport som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen, ble presentert.

Utredningen tallfester for første gang veiens bidrag til samfunnet.

Gir ny kunnskap

- Det er ingen selvfølge å være konkurransedyktig i verdens utkant. Fremtidens muligheter og verdier ligger i vår felles infrastruktur. Næringslivet er helt avhengig av veitransport. Både i dag og i fremtiden. Uten veien stopper Norge, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun ønsker å skape større bevissthet om hva et godt veinett betyr for samfunnet. Spesielt knyttet til at en økt andel av verdiskapningen framover vil skapes på fastlandet og langs kysten.

- Å satse på veien handler mest om å ta vare på den veikapitalen vi allerede har. Vi regner alltid kostnader og nytte av prosjekter. En vei har liten verdi i seg selv. Verdien ligger i bruken av den. Nå har vi utvidet analysemodellene til å gi en verdi for selve bruken av veien. Dette er ny og viktig innsikt som jeg håper vil være et verktøy for politikere som skal gjøre tøffe valg og prioriteringer framover.

1 100 milliarder kroner

Verdiene av bruken av det norske veinettet fordelte seg slik i 2022:

  • Veiens verdi for varetransporten var 580 milliarder kroner
  • Verdien av arbeids- og tjenestereisene var 220 milliarder
  • Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk var 330 milliarder
  • Verdien av veien er minst lik det trafikantene og transportbrukerne faktisk betaler for å bruke den. Det er minimumsanslaget på verdien av veien, som Menon anslår å være 240 milliarder kroner i 2022.

- Bruken av veien vil imidlertid ofte gi nytte som overstiger kostnadene –dette er overskuddet for de som bruker veien. Vi anslår dette til å være nesten 900 milliarder i 2022, heter det i rapporten.

Menon anslår at over halvparten av densamlede verdien på 1 100 milliarder kroner kommer fra godstransport. Personreiser i forbindelse med arbeid utgjør 20 prosentog personreiser utenom arbeid utgjør de siste 30 prosentene.

Paneldebatt om innholdet i den ferske Menon-rapporten. Fra venstre vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, professor Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Steigen kommune, Aase refsnes. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Paneldebatt om innholdet i den ferske Menon-rapporten. Fra venstre vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, professor Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Steigen kommune, Aase refsnes. Foto:  Jarle Skoglund

Fraktet 256 millioner tonn gods

I 2022 ble det transportert anslagsvis 256 millioner tonn gods over 22 milliarder tonnkilometer på norske veier.

Veien står for 97 prosent av alle godstransport på land målt i verdi og 90 prosent målt i tonnkilometer.

Samtidig ble det gjennomført omtrent 420 millioner tjenestereiser på veien. Hver dag bruker to millioner nordmenn bil til og fra jobb mens 800 000 går, sykler og reiser med buss.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.