PROSJEKTER

Vegdirektøren mener kritikken mot Vegvesenets NTP-innspill er feil

Ingrid Dahl Hovland lover at Vegvesenet har planer om å bygge mye mer vei enn det etaten har svart på i denne delen av NTP-forberedelsene.

Ingrid Dahl Hovland mener det blir feil å kritisere Vegvesenets NTP-innspill, som om det var en oversikt over alt etaten ser for seg skal bygges av vei i NTP-perioden.
Ingrid Dahl Hovland mener det blir feil å kritisere Vegvesenets NTP-innspill, som om det var en oversikt over alt etaten ser for seg skal bygges av vei i NTP-perioden. Foto: Statens vegvesen/NTB Scanpix
25. mars 2020 - 10:52

Flere har reagert negativt på Vegvesenets siste innspill til Nasjonal transportplan. Men nå tar vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til motmæle.

– Jeg forstår reaksjonene om man leser vårt delsvar som et tradisjonelt samlet NTP-innspill til prioritering av veiprosjekter, rassikring og korridorsatsing for de 12 neste årene. Men det er det jo ikke, sier hun, en melding Vegvesenet har sendt ut i dag.

Også direktør for Vegvesenets utbyggingsdivisjon, Kjell Inge Davik, gikk i dag ut med en imøtegåelse av kritikken som er kommet mot Vegvesenets NTP-innspill.

Det var onsdag 18. mars Vegvesenet oversendte sitt svar på oppdrag 9 i det som er en rekke av NTP-oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

– Dette er en delbesvarelse på et konkret oppdrag hvor Samferdselsdepartementet har lagt rammer for hva som skal vurderes og løftes frem. Det er ikke en komplett oversikt over Vegvesenets planer for den kommende 12-årsperioden. Statens vegvesen har ønsker og planer om å gjøre langt mer på veinettet de neste 12 årene enn det som kommer fram i denne delbesvarelsen for de neste seks årene. Derfor oppleves det meste av kritikken å være gitt på feil grunnlag, sier Dahl Hovland i meldingen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Les også

Pinglete satsing på ny teknologi

 Helt nytt opplegg

I Samferdselsdepartementets nye opplegg for innspill til Nasjonal transportplan for 2022-2033 svarer Vegvesenet og de ulike transportvirksomhetene på en rekke selvstendige oppdrag.

Oppdrag 9 gikk ut på å:

  • Vurdere nye store veiprosjekter de seks første årene (2022-2027) utelukkende etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
  • I de seks siste årene (2028-2033) fordele midler mellom korridorer ut fra samfunnsøkonomi og hvilke korridorer som har størst utfordringer.

– Vi har nå hatt et annet mandat enn for tidligere NTP-er. I denne deloppgaven har vi forholdt oss til den korte tidshorisonten hvor det skal oppgis konkrete prosjekter. Det gir en kort liste over konkrete prosjekter, sier Hovland.

Når det gjelder de siste seks årene i planperioden, som ikke omfattes av opplistingen av konkrete prosjekter man ser for seg å starte opp før 2028, skriver Vegvesenet at den videre utviklingen av veinettet som vil bli gjennomført som portefølgestyring av en portefølge som både består av store, nye anlegg og mindre tiltak. Her vil prosjektene bli optimalisert for å øke nytten og redusere kostnadene langs lange veistrekninger for å gi en helhetlig utbygging.

Regjeringen skal legge fram sitt forslag til NTP våren 2021. Det kommer til å bli mange innspill og forhold som vil bli vurdert. Transportvirksomhetenes svar er nå ute på høring fram til 1. juli.

– Folk opplever for ofte at toget ikke kommer og går når det skal, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Nå vil han dele ut milliarder til kollektivtrafikken i Oslo og omegn.
Les også

Aftenposten: Lover 14 milliarder til kollektivtrafikken i Oslo-området

Enda mer vei for pengene

Regjeringen har signalisert at samfunnsnytte skal være et sentralt kriterium når nye veiprosjekter skal prioriteres, og Vegvesenet skriver at de har hatt en grundig gjennomgang av 108 planlagte veiprosjekter for å kutte kostnader.

Det opprinnelige kostnadsanslaget for disse prosjektene var på 534 milliarder kroner, men Vegvesenet har funnet muligheter for å redusere disse kostnadene med 134 milliarder.

– For å si det enkelt: Vi kan lykkes med å få 100 meter ny vei der vi før kostnadsbesparelsene vil ha fått 75 meter, sier Dahl Hovland.

Vegdirektøren ser fortsatt store muligheter for flere innsparinger og grep.

– Ved å legge til rette for tidliginvolvering av bransje og industri blir det bedre muligheter for forenkling og robuste løsninger fremover. Det gjør at Vegvesenet kan legge opp til store investeringer i riksveiene i årene framover, større enn dagens leveranse til samfunnet, sier hun.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.