NYHETER

Vegdirektøren lover færre trafikkdrepte innen 2010

Kraftig utbygging til firefelts motorveger og økt bruk av midtrekkverk skal redusere tallet på drepte og skadde i trafikken med 170 innen 2010. Det tilsvarer en nedgang på over 12 prosent, lovet vegdirektør Ola Søfteland da forslaget til Statens vegvesens handlingsprogram ble presentert.

Jarle Skoglund
1. feb. 2005 - 12:13

Totalt innebærer handlingsprogrammet for perioden 2006 - 2009 at det i denne perioden skal brukes til sammen 56 milliarder offentlige kroner til veganlegg. I tillegg kommer bompengeprosjekter, hvor det i samme periode vil bli startet opp hele 16 nye anlegg som skal bompengefinansieres - i tillegg til dagens 46 bompengestrekninger.

- I perioden 2006-2009 vil vi derfor prioritere kampen mot de alvorligste ulykkene – møte- og utforkjøringsulykkene og ulykker mot gående og syklende, sa vegdirektør Olav Søfteland om handlingsprogrammet.

Hovedgrepet til Vegvesenet er å styrke innsatsen for å bygge sikkerhet inn i nye og eksisterende veganlegg.

- Dette vil vi gjøre ved å bygge ut høyt trafikkerte stamveger til fire felt, samt mer bruk av midtrekkverk på to- og trefelts veger. I tillegg skal vi gjennomføre strakstiltak og andre investeringer i etterkant av våre trafikksikkerhetsrevisjoner av ulike deler av vegnettet, sa Søfteland.

Innen utgangen av 2009 får vi sammenhengende firefelts veg fra Tønsberg til Gøteborg. Da er utbyggingen av E6 gjennom hele Østfold ferdig. Samtidig vil det også bli bygget firefeltsveg fra Grimstad til Kristiansand. Den nye firefelts motorvegen under Stavanger (Eiganestunnelen) vil være påbegynt. Også arbeidene med den nye firefeltsvegen mellom Bergen og Os vil være godt i gang.

- Når vi legger til at nordre avlastingsvei i Trondheim etter planen skal åpnes i 2009, viser dette innsatsen på vårt mest høytrafikkerte vegnett i og omkring de største byene. Et av hovedpoengene i den utbyggingsstrategi vi legger opp til, er at gjennomgangstrafikken i størst mulig grad skal ledes under eller utenom byene. Dermed kan viktige bymiljø gis nytt liv, sier vegdirektør Olav Søfteland i forbindelse med at Statens vegvesen legger frem sitt forslag til handlingsprogram for 2006-2009.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.