Nasjonal vegdatabank spisser innholdet

– Fra 2020 blir rollen vår mer tydelig nasjonal enn den har vært tidligere. Det betyr at vi blir nødt til å spisse innholdet mye mer for å sikre at de dataene som finnes i Vegdatabanken faktisk er nasjonale. Innholdet i NVDB vil være under utvikling, og det kan også bety enkelte spesialdata i framtiden ikke lenger vil bli å finne i NVDB, sier Vegdatabanksjef Per Andersen.

Nytt system for vegreferanser er snart klar

Andersen peker på to områder som NVDB må dekke. Det første er knyttet til ansvaret for å sørge for data til samfunnsplanlegging som både understøtter nasjonal statistikk og som er grunnlag for strategisk planlegging. Det andre er knyttet til oppgaven med å bygge og vedlikeholde det digitalt navigerbare vegnettet. Her har NVDB i ett år jobbet med å få på plass nye vegreferanser som er uavhengig av administrative grenser.  Til trass for at jobben er svært omfattende, følger arbeidet oppsatt tidsplan, og om kort tid starter testingen av referansesystemet opp mot de tjuetalls fagsystemene i Vegvesenet som leverer og henter data fra NVDB.

Trenger mer tilpasset tjenestetilbud

Å forholde seg til nye vegeiere krever også at NVDB utvikler tjenester som er tilpasset deres behov.

– Vi jobber godt med å utvikle tjenestetilbudet allerede i dag. Men så langt har vi vært mest opptatt av å støtte opp om Vegvesenets interne behov. Med nye brukere vil det med stor sannsynlighet komme nye ønsker. Eksempelvis vil trolig fylkeskommunene som vegeier har stort behov for rapporter rundt status på sine veger. Vi jobber med det som utgangspunkt at alle vegeiere fra 2020 skal kunne vedlikeholde, få ut og dele sine datasett. Samtidig vil det være noen datasett som er nasjonalt og som vi vil kreve at alle deler, sier Per Andresen. 

Vil tilby et forbedret produkt og spare penger

I tillegg jobber NVDB for få på plass et godt grensesnitt som erstatter de mange spesialtilpassede programgrensesnittene som brukes i dag. Dette skal gjøre NVDB lettere tilgjengelig for nye interne og eksterne brukere.

– Med forenklet referansesystem, færre systemer som må oppdateres og mer brukervennlig tilgang til NVDB så ligger også alt til rette for å både kunne tilby kundene våre et bedre produkt og samtidig spare penger, sier NVDB-sjef Per Andersen.