VEGARBEID

Arbeidstilsynet tror det er mye underrapportering av ulykker i veg og transportsektoren

Mener en kartlegging som Trafikksikkerhetsforeningen foreslår kunne vært nyttig.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
23. mars 2018 - 17:00

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) gikk denne uka ut med ønske om at Arbeidstilsynet setter i gang kartlegging av jobbrelaterte ulykker langs norske veger. 

De pekte i en pressemelding på at en av de største suksessfaktorene ved trafikksikkerhetsarbeidet for vegtrafikken, er arbeidet som ulykkesanalysegruppene har gjennomført av dødsulykker på norske veger.

Underrapportering

Morten Lien er nasjonal koordinator for transportsatsingen hos Arbeidstilsynet. Han er usikker på om de har nok statistikkmateriale på slike ulykker som kan brukes i en kartlegging, men at de aktivt følger med for å få registrert - og, om nødvendig følge opp ulykker innenfor veg og trafikk. 

Han kan ikke per nå svare på om Arbeidstilsynet vil sette i gang med en slik ordning som TFS etterlyser, men mener det kunne vært nyttig. 

Samtidig melder han om at det antas at det er underrapportering når det gjelder slike ulykker. Spesielt innenfor transportbransjen. 

– En del blir nok kun registrert som trafikkulykker, og det blir glemt at dette også er snakk om en arbeidsulykke. Dersom vi fanger opp at det er skjedd en ulykke som ikke er blitt meldt til oss, hender det at vi kontakter virksomheten, Statens vegvesen eller politiet for å finne ut av om dette skulle vært meldt inn til oss.

Han presiserer at Arbeidstilsynet alltid registrerer meldinger om arbeidsulykker med alvorlig personskade som kommer inn til dem. 

Myke trafikanter utsatt

Statens vegvesen utarbeidet på oppdrag fra Vegdirektoratet en analyse om temaet i 2010. Den er basert på dybdeanalyser av dødsulykker i forbindelse med vegarbeid i perioden 2005 til 2009. 

Særtrekk ved vegarbeidsulykkene: 

-Halvparten av de drepte var myke trafikanter. Det var 12 gående eller syklende blant de
23 drepte i utvalget. 8 av disse 12 ble påkjørt av tunge kjøretøy. Ulykkesanalysene
avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende fordi anleggsområder, farlige
kryssingspunkter mellom anleggsavkjørsel og gang- og sykkelveg og anleggskjøretøy med svært redusert sikt mot myke trafikanter. 

-15 tunge kjøretøy var involvert i de 23 dødsulykkene. Det er en andel på 65 % mot 17 % i
dødsulykker i trafikken for øvrig. Det er stor trafikk av tunge kjøretøy knyttet til veg- og
anleggsarbeid og grensesnittet mot vanlig trafikk med lette kjøretøy og myke trafikanter
virker ikke tilstrekkelig ivaretatt. 

-5 av de drepte var barn under 16 år. Det utgjør 20 % av de drepte i vegarbeidsulykker,
mens samme aldergruppe utgjør 4 % av de drepte i alle trafikkulykker. 

-Det er liten grad av «ekstrematferd» eller grove trafikantfeil (regelbrudd) i
vegarbeidsulykker. Bare i tre tilfeller ble dette registret (en ruspåvirket fører og to som
kjørte godt over fartsgrensen). 

Les analysen i sin helhet her.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.