OLJE OG GASS

Vedvarende høy oljepris

NOK OLJE: - Det er nok olje i flere år til å kunne tilfredsstille etterspørselen, sier David Fyfe i IEA.
NOK OLJE: - Det er nok olje i flere år til å kunne tilfredsstille etterspørselen, sier David Fyfe i IEA. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
15. sep. 2009 - 06:18

– Jeg tror at OPEC-landene og Saudi er fornøyd med en oljepris på rundt 70 dollar. Det er en pris som tillater utbygging av marginale oljefelt som oljesand og tungoljefelt. Jeg tror at utbyggingskostnadene for denne type prosjekter vil være førende for oljeprisen framover, sier David Fyfe til TU.no

Liten økning

IEA la nylig fram sine markedsutsikter for olje og gass og mandag 14.09.09 ble dette også presentert for Olje- og energidepartementet og for andre interesserte. Fyfe tror ikke at etterspørselen etter olje kommer til å øke mye. – Våre prognoser viseren økning på en halv million fat per dag i forbruk for 2010. Det vil ikke øke noe særlig mer fram til 2014, sier han. Forbruket vil øke fra 84.9 til 85,4 millioner fat olje per dag.Mexico bekymrer

Fyfe mener at økt etterspørsel kommer ikke til å påvirke oljeprisen. – I dag har OPEC en fleksibilitet på ca. 6 millioner fat om dagen, og kan regulere tilbudet slik det passer dem. Vi kan heller ikke se at de prosjektene som oljeselskapene har i gang vil øke produksjonskapasiteten noe særlig, fordi i flere av dagens store oljefelt så synker produksjonsraten betydelig. Særlig i Mexico er produksjonsbortfallet stort, og med dagens finanskrise er det ikke mulig å gjøre nødvendige investeringer som kan bøte på produksjonsbortfallet, sier IEA – direktøren.For lite diesel

IEA undersøker også nedstrømssiden, dvs. raffineringskapasiteten i verden. – Finanskrisen kommer til å få følger. Oljeselskapene har ikke rå til å reinvestere i raffineriene, særlig de mindre selskapene. Det vil gå ut over raffineringskapasiteten, særlig vil vi i løpet av relativt kort tid, tre til fire år, merke en betydelig underkapasitet på diesel, sier Fyfe.LNG usikkert

Ansvarlig for gassmarked Ian Corshaw i IEA mener at en del av det store LNG-markedet i USA er i ferd med å forsvinne. – Dette skyldes at såkalt ukonvensjonell gass ikke lenger kan kalles ukonvensjonell. Den er kommersiell og på det amerikanske gassmarkedet. LNG-produsentene må derfor prøve andre markeder som Asia, hvor Kina er ute etter store mengder gass. Men det er helt avhengig av gassprisen. Dagens pris på gass i USA er så lav at LNG ikke er aktuelt.GTL - gas to liquids

– Det er vanskelig å si noe om utviklingen i framtiden, men i dagens situasjon burde flere se på mulighetene for å omdanne gass til diesel. Særlig de som planlegger å bygge flytende LNG fartøyer på felt som ligger langt fra land eller annen infrastruktur, sier David Fyfe til TU.no

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Han mener at flytende GTL-fabrikker vil være ypperlig for å omdanne feltet med såkalt stranded gas til salgbare produkter, særlig med tanke på at det vil være underkapasitet på diesel i framtiden.

Grunnlegger av Sund Energy AS, KAren Sund mener at det tenkes altfor lite på bruk av svovelfri diesel. – I dag tenker alle på CO 2, men ingen tenker på svovelforurensingen. Vi burde se mye mer på å utvikle prosessen hvor vi tar naturgass og omdanner denne til svovelfri diesel som er lett omsettelig i markedet, sier hun.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.