Vedtar ulykkesbot

Vedtar ulykkesbot
RUTINER: Rederiet innrømmer ikke straffskyld selv om de betaler boten på 5 millioner kroner etter forliset 12. april 2007. Bilde: Bourbon Offshore Norway

Statsadvokaten skriver at "Bourbon Offshore Norway AS ikke sørget for å ha tilstrekkelige rutiner for å sikre at påtroppende personell ble gjort kjent med fartøyet og oppdraget."

– Slurv

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes i Trøndelag sa i en kommentar til NTB i januar at det er graverende slurv med prosedyrer og brudd på sikkerhetsrutiner før ulykken som ligger til grunn for foretaksstraffen.

Det protesterer administrerende direktør Terje Myklebust på i et svarbrev til Statsadvokaten.

Rederiet framholder at rutiner og prosedyrer har vært i samsvar med regelverket og praksis, også for de forhold som ligger til grunn for forelegget.

Betaler

Rederiet skriver at det ikke erkjenner straffansvar, selv om det betaler boten på fem millioner kroner.

Overfor Sunnmørsposten sier Myklebust at Bourbon Offshore har hatt samme rutiner og prosedyrer som andre rederier.

– Dette med fartøyspesifikk ankerhåndteringsprosedyre er noe som ikke eksisterte da ulykken skjedde. ISM-koden (internasjonalt regelverk for sikker drift, red. anm.) stiller krav til nøkkeloperasjonene til fartøyet, noe vi tilfredsstilte gjennom vår ankerhåndteringsmanual, sier Myklebust til Sunnmørsposten .

Se animasjon som forklarer ulykken.

Les mer om: