– Vedlikeholdsetterslep på over 22 milliarder på vegene

– Vedlikeholdsetterslep på over 22 milliarder på vegene
Bilde: P. HECKLER

Multiconsult og Analyse & Strategi anslår i en delrapport til KS at vedlikeholdsetterslepet på de fylkeskommunale beløper seg til 12,1 milliarder kroner, og riksveier til vel 10,2 milliarder kroner.

Fylkeskommunene overtar store deler av riksvegnettet 1. januar 2010, og det er bakgrunnen for at KS har ønsket å beregne vedlikeholdsetterslepet.

17.000 av landets riksvegstrekninger blir overført til fylkene, slik at fylkesvegnettet fra årsskiftet 2009-2010 blir på vel 44.000 kilometer mot dagens 27.000 kilometer.

Vedlikeholdsetterslepet er størst i Hordaland, Telemark, Nordland og Troms, mens det er lavest i Vestfold, Finnmark og Vest-Agder. Hordaland har også det største vedlikeholdsetterslepet på sine fylkesveier. (©NTB)

Les mer om: