ARKIVNYHETER

Vedlikeholder Autopass-anleggene i Oslo-området

Jarle Skoglund
18. mai 2011 - 15:53

Proxll har overtatt driftsansvaret for de mellom 40 og 50 Autopass-anleggene i og rundt Oslos innfartsveier. Dette innebærer at Proxlls servicesenter får ansvaret for kontinuerlig driftsovervåking og kommer til å være dem som rykker ut i forbindelse med feil og feilretting. I tillegg skal Proxll utføre forebyggende vedlikehold.

Gjennom denne kontrakten blir Proxll den største aktøren på drifting av betalbar vei i Norge.

– På to år er vi blitt markedsledende på dette området, og vi setter stor pris på tilliten vår oppdragsgiver har vist oss, sier administrerende direktør i Proxll, Geir Kvifte.

Det er det spanske selskapet Tecsidel, som leverer Autopass-anleggene i Oslo-området for Statens vegvesen. Proxll samarbeider også med Tecsidel om denne typen vedlikehold på flere veistrekninger i Norge.

Les mer om: