NYHETER_BYGG

Vedlikehold satt i system

28. feb. 2001 - 14:10

Prøvetaking under trykk, videoskopinspeksjon og DNA-analyser kan gi et mer komplett bilde av tilstanden i hydraulikk- og smøresystemer, enn det som tidligere har vært mulig.

Fras AS på Høvik har kommet frem til nye metoder for bedre å kunne påvise tilstanden i oljesmurte maskiner og hydraulikksystemer. Nøkkelen har vært å sette sammen tjenester og produkter for å gi komplett informasjon om maskineriets driftstilstand, og derved øke kundens maskintilgjengelighet og driftssikkerhet, opplyser Fras-gründer Sølve J. Fjerdingstad.

Kartlegging

Avansert video- og digitalteknikk brukes for å kartlegge maskineriet i en innledende fase. Videoskop brukes for å inspisere og visuelt danne et bilde av tilstanden innvendig i maskineri og rørsystem – også under full drift. – Her ser vi alt fra store slitasjepartikler, spon, mikrobiell aktivitet i form av biofilm eller korrosjon, uønsket vanninnhold, dynamiske forhold som luft/kavitasjon under drift – til sigarettsneiper, forklarer Fjerdingstad.

Han mener det er en fordel å undersøke maskineriet under full drift. Mange opplysninger som man er ute etter er ikke til stede i oljeprøver, eller er til stede bare i begrenset omfang. Undersøkelser under full drift muliggjør videre kartlegging utenom planlagte vedlikeholdsstopp. – Nødvendig vedlikehold og eventuelle forbedringer kan planlegges i god tid, påpeker Fjerdingstad.

Prøvetaking

Videoinspeksjonen gir et godt grunnlag for å vite hvor en skal ta ut oljeprøvene.

De fleste hydraulikksystem og mange smøresystem opererer under trykk. Fras har patentert en prøvetakningsmetode for å ta prøver av væsker og gass under trykk. Selskapet har utviklet prøvetakere for trykk helt opp til 780 bar under navnet DynaSamp. – Metoden krever et prøvevolum på kun 100 ml, oppyser Håkon B. Thoresen.

Analyse

– Basert på vår erfaring med forskjellige typer maskineri som thrustere og RamRig’er, foreslår vi et knippe av analyser som kan omfatte alt fra vanninnhold til avansert DNA analyse av mikroorganismer i maskineriet, sier Thoresen.

Noen av analysene er: partikkeltelling (i NAS-klasse), vanninnhold, lysmikroskopi, ICP (elementanalyse), FTIR (elementanalyse), SEM (Scanning Electron Microscope) og DNA.

Bakterieangrep

Sammen med en uavhengig forsker, har selskapet utviklet en ny metode som kvantitativt og kvalitativt påviser mikroorganismer i systemer basert på DNA-teknologi. Typiske bakterier påvist i maskinsystemer ved hjelp av DNA-metoden er pseudomonas sp., ochrobactrum anthropi, caulobacter og pelobacter.

Disse kan skade eller påvirke maskinen eller oljen. Sulfatreduserende og jernreduserende bakterier kan føre til store korrosjonsangrep og skader både på vanlig karbonstål og syrefast stål.

Når tilstanden er kjent, kan korrektive tiltak settes i verk. Eksempel på dette er behandling med biocid – kanskje mest kjent fra drivstofftanker som har «dieseldyr», som ikke er annet enn mikroorganismer.

Prøvetakeren kan også brukes til injeksjon av biocid i nøyaktige doseringer. Dette er spesielt viktig om det skal foretas en lokal «medisinering» av et system under trykk, med biocider for å stoppe bakterievekst lokalt.

Oppfølging

Når tilfredsstillende tilstand er oppnådd gjennom korrektive tiltak, er det viktig å se fremover og forsøke å hindre at liknende problemer oppstår på nytt. Fras-CMP, er en tilstandskontrolltjeneste basert på oljeanalyse med årlig videoskopinspeksjon.

– Når det gjelder oppfølging av smøre- og hydraulikksystem har vi nylig søkt om patent på et kupongsystem for å kartlegge korrosjon, biofilm og mikrobiell vekst i strømmende væske eller gass. Kupongen kan om ønskelig være i det samme materialet som rørsystemet, forklarer Sølve J. Fjerdingstad.

– Slik kan man ta med seg en bit av systemet til laboratoriet uten å måtte gjøre inngrep, og samtidig få med en prøve av den væsken eller gassen som omslutter kupongen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.