Ved og biler gir mest støv

  • energi

Vedfyring stod for 43 prosent av utslippene og veitrafikken for 39 prosent. På Lillehammer var vedfyring ansvarlig for 69 prosent av svevestøvutslippene. Litt over halvparten av klimagassutslippene i hovedstaden kom fra veitrafikken det året, opplyser Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

I Bergen og Drammen sto boligoppvarming for 47 prosent av utslippene og det meste kom fra vedfyring.

SSB har beregnet utslippstallene for de enkelte kommunene. I tillegg til data for svevestøv, NO X og SO 2 – som alle forverrer luftkvaliteten – finnes også data for noen klimagasser: CO 2 , N 2 O og CH 4 og en rekke andre stoffer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå