Ved mindre farlig

  • Miljø

Nye analysemetoder som er etablert av Norsk institutt for luftforskning (Nilu), tyder på dette.

Metoden benytter en organisk tracer, levoglucosan for å kunne finne mengden utslipp fra vedfyring. Denne metoden baserer seg på væskekromatografi/massespektrometri.

Levoglucosan dannes bare ved forbrenning av cellulose og hemicellulose, som utgjør 60-80 % av vedens masse.

Dermed kan konsentrasjonen som måles i lufta spores direkte tilbake til kilden.

Redusert usikkerhet om disse utslippene, gir sikrere utslippsmålinger fra vedfyring.

Foreløpige analyser tyder på at disse utslippene er mindre enn antatt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå