KRAFT

Vattenfall planlegger mer kull

KULLKRAFT: Vattenfalls tyske brunkullsverk Schwarze Pumpe. Nå planlegger konsernet mer kullkraft i Polen. Det erstatter eldre og mer forurensende kullkraftverk, men vil fortsatt gi store utslipp av CO2.
KULLKRAFT: Vattenfalls tyske brunkullsverk Schwarze Pumpe. Nå planlegger konsernet mer kullkraft i Polen. Det erstatter eldre og mer forurensende kullkraftverk, men vil fortsatt gi store utslipp av CO2. Bilde: Vattenfall

Vattenfalls kullkraft-planer skaper engasjement hos svenske miljøvernere.

Konsernets kullkraftverk i blant annet Tyskland slipper allerede ut omtrent like mye som hele Sverige.

Nå planlegger de enda mer kullkraft. Minst ett kraftverk skal bygges i Polen, med et utslipp på 1,5 millioner tonn CO2 årlig, skriver Dagens Industri.

Regjeringen ønsker fornybart

Planene er ikke helt i tråd med regjeringens krav om at selskapet skal satse mer på fornybar energi. Regjeringen kommer snart med et nytt eierdirektiv.

Vattenfall har vært i hardt vær i det siste, etter at det ble kjent at de kan gå konkurs hvis det skjer en atomulykke ved deres anlegg i Tyskland og at de vil selge det svenske elnettet.

Toppsjefen har også måttet gå, og er erstattet av en nordmann: Les saken her

Selskapet søkte om tillatelse til å få bygge et kullkraftverk på rundt 1000 megawatt (MW) utenfor Warszawa i 2008.

Erstatter skitnere kullkraft

Greenpeace er kritiske til planene, og hevder at Vattenfall planlegger mer kullkraft i Polen med til sammen 10 millioner tonn årlige CO2-utslipp.

De mener kullplanene er i strid med regjeringens ønsker, og at de underminerer svenskenes forsøk på å få til en ambisiøs global klimaavtale.

Men Vattenfalls Polen-sjef sier til avisen at planene er nødvendige for å sikre Warszawa nok energi. Dessuten erstatter kullkraftverket eldre kraftverk som er enda skitnere. Vattenfall bekrefter at de planlegger flere kullkraftverk i Polen, men disse skal bruke kommende teknologi for CO2-fangst og -lagring slik at de blir så godt som klimanøytrale.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.